Khắc phục các vấn đề đăng nhập vào tài khoản Yahoo của bạn

Bạn có những việc quan trọng cần làm trong tài khoản Yahoo của mình, vậy hãy lấy lại quyền truy cập của bạn! Sau đây là giải pháp cho một số vấn đề thường gặp khi truy cập vào tài khoản.

Các vấn đề đăng nhập phổ biến

Tôi quên mật khẩu của mình

Hãy sử dụng Công cụ Trợ giúp Đăng nhập để lấy lại quyền truy cập vào tài khoản của bạn bằng thông tin khôi phục tài khoản của bạn. Nhập ID Yahoo của bạn và chọn phương pháp khôi phục mật khẩu để lấy lại quyền truy cập trong vòng vài phút. Sau khi đã đăng nhập, đừng quên thay đổi mật khẩu của bạn sang mật khẩu mạnh hơn mà bạn sẽ nhớ.

Nếu bạn đã thử công cụ này nhưng không thành công, vui lòng xem phần “Các vấn đề sử dụng Công cụ Trợ giúp Đăng nhập” dưới đây.

  Nếu bạn sử dụng tự động điền - Nếu trình duyệt của bạn ghi nhớ mật khẩu, bạn có thể kiểm tra lại cài đặt tự động điền của bạn để tìm mật khẩu của bạn.

Tôi quên Tên truy nhập Yahoo của mình

Trung tâm Công cụ Trợ giúp Đăng nhập thực hiện được nhiều việc hơn ngoài đặt lại mật khẩu. Nhập số di động hoặc địa chỉ email khôi phục của bạn để xem ID tài khoản được liên kết.

“Mật khẩu hoặc ID không hợp lệ”

Thông báo lỗi này có nghĩa là tổ hợp mật khẩu và Tên truy nhập Yahoo bạn nhập vào không khớp với những gì chúng tôi có trên hồ sơ.

Nếu bạn chắc chắn rằng bạn đang nhập thông tin đăng nhập chính xác, hãy kiểm tra các vấn đề sau:

  • Phím "Caps Lock" hoặc "Num Lock" - Đảm bảo rằng bạn không bật những phím này.
  • Cài đặt tự động điền của trình duyệt - Nếu trình duyệt của bạn nhớ mật khẩu của bạn và bạn đã thay đổi mật khẩu của mình gần đây, bạn có thể cần phải cập nhật những cài đặt này trong trình duyệt của mình.
  • Phần mềm trình duyệt - Cố gắng đăng nhập bằng một trình duyệt khác được hỗ trợ. Nếu bạn có thể thì vấn để không phải ở tài khoản của bạn, do đó bạn cần khắc phục vấn đề này trong trình duyệt yêu thích của bạn.
  • Ai đó đã thay đổi mật khẩu của bạn - Nếu bạn đã loại trừ các tùy chọn ở trên và vẫn không thể đăng nhập được thì tin tặc có thể đã xâm nhập và thay đổi mật khẩu của bạn. Thử sử dụng Công cụ Trợ giúp Đăng nhập để lấy lại quyền truy cập vào tài khoản của bạn. Một khi bạn đã lấy lại quyền truy cập, hãy đổi mật khẩu và đảm bảo rằng đó là mật khẩu mạnh. Sau đó xem xét các cài đặt của tài khoản nhằm phát hiện thay đổi và hoàn tác bất kỳ cài đặt nào mà bạn không thực hiện.

"Lần đầu tiên đăng nhập ở đây?"

Khi bạn cố gắng đăng nhập từ một thiết bị, chương trình hoặc vị trí mà chúng tôi chưa thấy bạn sử dụng trước đó, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn nhập Khóa Tài khoản  (được gửi đến điện thoại hoặc email khôi phục của bạn) để xác minh rằng bạn đúng người đang cố gắng truy cập vào tài khoản của mình.

Nếu thông tin xác minh được hiển thị cho tài khoản của bạn đã lỗi thời, hãy đi đến phần "Các vấn đề sử dụng Công cụ Trợ giúp Đăng nhập" của bài viết trợ giúp này và xem "Thông tin khôi phục tài khoản của tôi không chính xác".

Thông báo “Tài khoản đã bị khóa”

Để bảo vệ tài khoản của bạn, chúng tôi có thể tạm thời khóa tài khoản sau khi có quá nhiều lần đăng nhập không thành công. Tài khoản sẽ được tự động mở khóa sau 12 giờ nhưng bạn luôn có thể lấy lại quyền truy cập vào tài khoản của mình ngay lập tức sử dụng Công cụ Trợ giúp Đăng nhập.

Màn hình đăng nhập lặp hoặc tải lại

Nếu bạn bị rơi vào một vòng lặp trong đó màn hình đăng nhập liên tục xuất hiện sau khi bạn nhấn “Đăng nhập”, bạn cần đặt lại cookie “đăng nhập”.

  1. Nhấn vào Không phải bạn? trên trang đăng nhập.
  2. Nhập Tên truy nhập Yahoo và mật khẩu của bạn sau đó nhấn Đăng nhập.

Nếu việc đó không khắc phục vấn đề, hãy thử những bước sau:

  1. Xóa cookie trên trình duyệt.
  2. Đóng và mở lại trình duyệt của bạn, sau đó đăng nhập lại.
  3. Nếu bạn gặp vấn đề đăng nhập trực tiếp vào Yahoo Mail hoặc trang sản phẩm khác, hãy thử đăng nhập vào trang đăng nhập Yahoo chính.
  4. Hoàn thành lại các bước này sử dụng một trình duyệt được hỗ trợ khác.

Ai đó đang sử dụng tài khoản của mình

Nếu bạn bị khóa vì ai đó đã biết và thay đổi mật khẩu của bạn, hãy sử dụng Công cụ Trợ giúp Đăng nhập để đăng nhập trở lại. Khóa tài khoản của bạn bằng mật khẩu mới ,mạnh, sau đó xem xét các cài đặt của tài khoản nhằm phát hiện thay đổi và hoàn tác bất kỳ cài đặt nào mà bạn không thực hiện.

  Tránh hầu hết những vấn đề này - Sau khi bạn đã truy cập lại vào tài khoản của mình, hãy chuyển sang sử dụng YahooKhóa Tài khoản để đăng nhập nhanh chóng và an toàn mà không cần mật khẩu.

Vấn đề sử dụng Công cụ trợ giúp Đăng nhập

Thông tin khôi phục tài khoản của tôi không chính xác

Chúng tôi coi vấn đề bảo mật và sự riêng tư của tài khoản của bạn một cách rất nghiêm túc và chỉ cho phép bạn lấy lại tài khoản nếu bạn có thể chứng minh được bạn là chủ sở hữu chính đáng.

Khi đăng ký tài khoản, bạn có tùy chọn cung cấp cho chúng tôi thông tin khôi phục hợp lệ. Cách tốt nhất để bảo vệ an toàn cho tài khoản của bạn là cập nhật thông tin khôi phục của bạn bất cứ khi nào bạn thay đổi số điện thoại di động hoặc địa chỉ email khôi phục của mình.

Công cụ Trợ giúp Đăng nhập không thể khôi phục tài khoản trực tiếp của bạn - Để bảo vệ an toàn cho tài khoản của bạn, nếu bạn không thành công với Yahoo Công cụ Trợ giúp Đăng nhập hoặc với các tùy chọn khác ở trên, có thể bạn sẽ không có khả năng khôi phục được tài khoản của mình. Nếu bạn nhớ được thông tin đăng nhập sau đó, bạn có thể quay lại và thử lại.