Các vấn đề đăng nhập vào tài khoản Yahoo của bạn

Bạn có những việc quan trọng cần làm trong tài khoản Yahoo của mình, vậy hãy lấy lại quyền truy cập của bạn! Sau đây là một số giải pháp để khắc phục các vấn đề truy cập tài khoản phổ biến nhất.

Các vấn đề đăng nhập phổ biến nhất

Tôi quên mật khẩu của mình

Công cụ Công cụ trợ giúp Đăng nhập là công cụ khắc phục tối ưu các vấn đề về mật khẩu. Nhập Tên truy nhập Yahoo của bạn và chọn phương pháp khôi phục mật khẩu để lấy lại quyền truy cập trong vòng vài phút.

Nếu bạn đã thử công cụ này nhưng không thành công, vui lòng xem phần “Các vấn đề sử dụng Công cụ trợ giúp Đăng nhập” dưới đây.

Tôi quên Tên truy nhập Yahoo của mình

Công cụ Công cụ trợ giúp Đăng nhập thực hiện được nhiều việc hơn ngoài đặt lại mật khẩu. Nhập số di động hoặc địa chỉ email thay thế được liên kết với tài khoản của bạn và chúng tôi sẽ gửi cho bạn tin nhắn để giúp bạn nhớ lại.

Tôi nghĩ ai đó đang sử dụng tài khoản của mình

Nếu bạn nghĩ rằng ai đó đã biết (hoặc thay đổi) mật khẩu mà không có sự đồng ý của bạn, hãy sử dụng Công cụ trợ giúp Đăng nhập để đặt lại mật khẩu của bạn ngay lập tức.

Sau khi tạo mật khẩu mới, hãy xem các bước của chúng tôi để bảo mật tài khoản đã bị tấn công của bạn để xem xét các cài đặt của tài khoản nhằm phát hiện thay đổi.

Thông báo “ID hoặc Mật khẩu Không hợp lệ”

Thông báo lỗi này có nghĩa là tổ hợp mật khẩu và Tên truy nhập Yahoo bạn nhập vào không khớp với những gì chúng tôi có trên hồ sơ.

Nếu bạn chắc chắn rằng bạn đang nhập thông tin đăng nhập chính xác, hãy cân nhắc các vấn đề sau:

Phím “Caps Lock” hoặc "Num Lock" - Nếu mật khẩu của bạn có chứa số hoặc chữ cái hoa, hãy đảm bảo rằng hai phím này trên bàn phím của bạn không được nhấn một cách vô tình.

Cài đặt tự động điền của trình duyệt - Nếu trình duyệt của bạn thủ công ghi nhớ mật khẩu của bạn, nhưng gần đây bạn đã thay đổi nó, bạn cần thủ công nhập mật khẩu mới để ghi đè lên cài đặt của trình duyệt.

Nếu bạn chắc chắn rằng bạn đang nhập thông tin chính xác, hãy thay đổi mật khẩu của bạn ngay lập tức sử dụng Công cụ trợ giúp Đăng nhập vì đó có thể là một trong những dấu hiệu rằng ai đó đã truy cập tài khoản và thay đổi mật khẩu của bạn.

Sau khi bạn đã lấy lại được quyền truy cập, hãy xem các bước của chúng tôi để bảo mật tài khoản đã bị tấn công của bạn để hoàn tác bất kỳ thay đổi nào được thực hiện mà bạn không biết.

Thông báo "Lần đầu tiên đăng nhập ở đây”

Bất cứ khi nào bạn cố gắng đăng nhập vào tài khoản của mình từ một thiết bị mà chúng tôi chưa thấy bạn sử dụng trước đó, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn nhập Khóa Tài khoản  (được gửi đến điện thoại hoặc email của bạn) để xác minh rằng bạn đúng người đang cố gắng truy cập vào tài khoản của mình.

Nếu thông tin xác minh được hiển thị cho tài khoản của bạn đã lỗi thời, hãy đi đến phần "Các vấn đề sử dụng Công cụ trợ giúp đăng nhập" của bài viết trợ giúp này và xem các bước trong "Thông tin khôi phục tài khoản của tôi không chính xác."

Thông báo “Tài khoản đã bị khóa”

Để bảo vệ tài khoản của bạn, hệ thống sẽ tạm thời khóa tài khoản của bạn tại bất kỳ thời điểm nào nếu có quá nhiều lần thử đăng nhập không thành công.

Lần khóa này sẽ được tự động gỡ bỏ sau 12 giờ nhưng bạn luôn có thể lấy lại quyền truy cập vào tài khoản của mình ngay lập tức sử dụng Công cụ trợ giúp Đăng nhập.

Màn hình đăng nhập lặp hoặc tải lại

Nếu bạn bị rơi vào một vòng lặp trong đó màn hình đăng nhập liên tục xuất hiện sau khi bạn nhấn “Đăng nhập”, bạn cần đặt lại cookie “đăng nhập”.

  1. Từ trang Đăng nhập, nhấn vào Đăng nhập như người dùng khác.
  2. Nhập Tên truy nhập Yahoo và Mật khẩu của bạn sau đó nhấn Đăng nhập.

Nếu việc đó không khắc phục vấn đề, các bước sau cũng có thể giúp bạn đăng nhập:

  1. Xóa cookie trên trình duyệt.
  2. Đóng và mở lại trình duyệt của bạn, sau đó đăng nhập lại.
  3. Nếu bạn gặp vấn đề đăng nhập trực tiếp vào tài khoản Yahoo Mail hoặc trang sản phẩm khác, hãy thử đăng nhập vào trang đăng nhập Yahoo chính.
  4. Hoàn thành lại các bước này sử dụng một trình duyệt được hỗ trợ khác.

Tôi đang dùng đúng mật khẩu và Tên truy nhập Yahoo, nhưng vẫn không thể đăng nhập

Nếu bạn đã làm theo hướng dẫn trong phần “ID hoặc Mật khẩu Không hợp lệ” của bài viết này và vẫn không thể đăng nhập, hãy thử đăng nhập bằng một trình duyệt được hỗ trợ khác.

Nếu bạn có thể đăng nhập thì vấn đề nằm ở trình duyệt của bạn chứ không phải tài khoản. Để khắc phục vấn đề này trong trình duyệt yêu thích của bạn, hãy sử dụng các bước để khắc phục vấn đề Yahoo không hoạt động đúng cách.

Vấn đề sử dụng Công cụ trợ giúp Đăng nhập

Thông tin khôi phục tài khoản của tôi không chính xác

Chúng tôi coi vấn đề bảo mật và sự riêng tư của tài khoản của bạn một cách rất nghiêm túc và chỉ cho phép bạn lấy lại tài khoản nếu bạn có thể chứng minh được bạn là chủ sở hữu chính đáng.

Khi đăng ký tài khoản, bạn có tùy chọn cung cấp cho chúng tôi thông tin khôi phục hợp lệ và cập nhật. Tùy chọn tốt nhất để tránh mất quyền truy cập là cập nhật thông tin khôi phục của bạn nếu bạn có số điện thoại mới hoặc thay đổi địa chỉ email thay thế của mình.

 Công cụ trợ giúp Đăng nhập thông báo rằng mật khẩu của tôi không thể đặt lại trực tuyến được - Để bảo vệ an toàn cho tài khoản của bạn, nếu bạn không thành công với Công cụ trợ giúp Đăng nhập Yahoo hoặc với các tùy chọn khác ở trên, có thể bạn sẽ không có khả năng khôi phục được tài khoản của mình. Nếu bạn nhớ được thông tin đăng nhập sau đó, bạn có thể quay lại và thử lại.