Đăng ký tài khoản Yahoo

Chỉ cần vài bước là bạn có thể sử dụng Yahoo Mail, , Yahoo Hỏi & Đáp và nhiều dịch vụ khác khi bạn đăng ký tài khoản Yahoo. Bạn có thể tạo tên người dùng cho tài khoản của mình bằng một địa chỉ email từ nhà cung cấp email bất kỳ; sau đó chỉ cần cung cấp mật khẩu, ngày sinh và số di động.

Đăng ký tài khoản Yahoo từ máy tính để bàn.

 1. Truy cập trang Đăng ký trên di động.
 2. Nhập thông tin của bạn vào trường được yêu cầu.
 3. Nếu bạn muốn tên người dùng là địa chỉ email từ một nhà cung cấp khác, hãy nhấn vào Tôi muốn sử dụng địa chỉ email của chính mình.
 4. Để xác minh số di động của bạn, hãy nhấn vào Nhắn tin mã cho tôi (hoặc Gọi thông báo mã cho tôi).
 5. Hãy kiểm tra thiết bị di động của bạn và nhận mã Khóa Tài khoản.
 6. Quay trở lại trình duyệt web trên máy tính để bàn, nhập Khóa Tài khoản vào trường "Mã" và nhấn vào Gửi mã.

Đăng ký tài khoản Yahoo trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng

 1. Đi đến trang Đăng ký trên thiết bị di động (edit.yahoo.com/registration).
 2. Nhập thông tin của bạn vào trường được yêu cầu.
 3. Nếu bạn muốn tên người dùng là địa chỉ email từ một nhà cung cấp khác, hãy nhấn vào Tôi muốn sử dụng địa chỉ email của chính mình.
 4. Chạm vào Tiếp tục.
 5. Nhấn vào Nhắn tin mã cho tôi.
 6. Trong ứng dụng nhắn tin của bạn, hãy mở tin nhắn SMS có chứa mã Khóa Tài khoản.
 7. Quay trở lại trình duyệt web trên thiết bị di động, nhập Khóa Tài khoản vào trường "Mã" và nhấn vào Gửi mã.
 8. Nhấn vào Hãy bắt đầu.

Đăng ký tài khoản Yahoo trên điện thoại di động cấp thấp

 1. Sử dụng trình duyệt trên di động của bạn, đi đến https://vn.m.yahoo.com/.
 2. Chạm vào biểu tượng Menu Image of the side menu icon..
 3. Chạm vào Đăng nhập.
 4. Chạm vào Tạo Tài khoản.
 5. Nhập thông tin được yêu cầu và chạm vào Tạo tài khoản.
 6. Đảm bảo rằng số di động được hiển thị có thể nhận tin nhắn văn bản sau đó chạm vào Gửi SMS.
 7. Trong ứng dụng nhắn tin của bạn, hãy mở tin nhắn SMS có chứa mã Khóa Tài khoản.
 8. Quay trở lại trình duyệt trên thiết bị di động và nhập mã, sau đó nhấn vào Gửi mã.
 9. Chạm vào Bắt đầu.

  Để đăng nhập - hãy đi đến trang Đăng nhập Yahoo , nhập Tên truy nhập Yahoo của bạn (mọi thứ trước biểu tượng "@") hoặc địa chỉ email của bạn, sau đó nhấn Tiếp theo. Nhập mật khẩu hoặc Khóa Tài khoản của bạn sau đó nhấn Đăng nhập để truy cập các dịch vụ Yahoo yêu thích của bạn.