Thay đổi tên gửi trong Yahoo Mail

Gần đây, bạn mới kết hôn, đổi tên hay chỉ muốn tự làm mới mình? Chỉ cần thay đổi "Từ" hoặc tên gửi, đây là những nội dung sẽ hiển thị cho người nhận của bạn.

  1. Đăng nhập vào Yahoo Mail
  2. Nhấp vào biểu tượng menu Cài đặt Image of the Settings icon. | Khác Cài đặt.
  3. Nhấp vào Hộp thư.
  4. Chọn tài khoản bạn muốn chỉnh sửa.
  5. Nhấp vào 'Tên của bạn' để xóa hoặc chỉnh sửa tên gửi của bạn.
  6. Nhấn vào Lưu.