Chúng tôi hiện đang nhận được một số lượng email cao và chúng tôi muốn xin lỗi vì sẽ có một số chậm trễ khi trả lời yêu cầu của bạn được gửi cho chúng tôi qua email. Chúng tôi sẽ trả lời email của bạn trong vòng 24 đến 48 giờ. Ngoài ra, đối với các vấn đề về mật khẩu và đăng nhập, bạn có thể thử tùy chọn tự mình khôi phục của chúng tôi thông qua Trình Hỗ trợ Đăng nhập.

Tại sao tôi nhận được thông báo truy cập từ Yahoo?

Nếu Yahoo phát hiện hoạt động bất thường, như nỗ lực truy cập tài khoản không thành công hoặc các thay đổi đối với cài đặt tài khoản của bạn, thì chúng tôi sẽ gửi thông báo đến tài khoản và email khôi phục của bạn. Bạn không nên quá lo lắng khi nhận được thông báo này. Trong một số tình huống, ai đó có Tên truy nhập Yahoo tương tự có thể vô tình cố gắng truy cập vào tài khoản. Nếu nhận được thông báo, bạn nên kiểm tra một số mục để tăng cường an toàn cho tài khoản của mình.

  Tìm hiểu cách bảo vệ thông tin của bạn trực tuyến - truy cập Yahoo Trung tâm An toàn.