Tạo mật khẩu ứng dụng của bên thứ ba

Một số ứng dụng email cũ của bên thứ ba (mà khống sử dụng trang đăng nhập mang thương hiệu Yahoo) yêu cầu bạn nhập một mật khẩu riêng lẻ cho thông tin đăng nhập. Để tuy cập tài khoản Yahoo Mail của bạn trên những ứng dụng này, bạn cần tạo và dùng một mật khẩu ứng dụng. Mật khẩu ứng dụng là một mã được tạo ngẫu nhiên, gồm nhiều chữ số để cấp cho một ứng dụng không phải của Yahoo quyền truy cập vào tài khoản Yahoo của bạn. Bạn chỉ cần cung cấp mã này một lần để đăng nhập vào các ứng dụng email của bên thứ ba.

  1. Đăng nhập và đi đến trang Bảo mật tài khoản của bạn.
  2. Nhấn vào Tạo mật khẩu ứng dụng hoặc Quản lý mật khẩu ứng dụng.
  3. Chọn ứng dụng từ menu thả xuống và nhấn vào Tạo.
  4. Làm theo hướng dẫn bên dưới mật khẩu.
  5. Nhấn vào Xong.
  6. Sử dụng mật khẩu ứng dụng này và địa chỉ email của bạn để đăng nhập vào ứng dụng email của bạn.