Chúng tôi hiện đang nhận được một số lượng email cao và chúng tôi muốn xin lỗi vì sẽ có một số chậm trễ khi trả lời yêu cầu của bạn được gửi cho chúng tôi qua email. Chúng tôi sẽ trả lời email của bạn trong vòng 24 đến 48 giờ. Ngoài ra, đối với các vấn đề về mật khẩu và đăng nhập, bạn có thể thử tùy chọn tự mình khôi phục của chúng tôi thông qua Trình Hỗ trợ Đăng nhập.

Tạo mật khẩu ứng dụng của bên thứ ba

Một số ứng dụ email cũ của bên thứ ba (mà khống sử dụng trang đăng nhập mang thương hiệu Yahoo) yêu cầu bạn nhập một mật khẩu riêng lẻ cho thông tin đăng nhập. Nếu bạn đã kích hoạt bảo mật hai lớp hoặc Khóa Tài khoản cho tài khoản Yahoo, bạn sẽ cần phải tạo và sử dụng "mật khẩu ứng dụng" để truy cập vào Yahoo Mail từ những ứng dụng đó.

  1. Đăng nhập và đi đến trang Bảo mật tài khoản của bạn.
  2. Nhấp vào Tạo mật khẩu ứng dụng hoặc Quản lý mật khẩu ứng dụng.
  3. Chọn ứng dụng từ menu thả xuống và nhấp vào Tạo.
  4. Làm theo hướng dẫn bên dưới mật khẩu.
  5. Nhấp vào Xong.
  6. Sử dụng mật khẩu ứng dụng này và địa chỉ email của bạn để đăng nhập vào ứng dụng email của bạn.