Tự động chuyển tiếp email trong tài khoản Yahoo Mail miễn phí sẽ bị ngừng

  Không có sẵn ở tất cả các ngôn ngữ - Nếu tùy chọn này không có trong tài khoản của bạn, thì tùy chọn đó không khả dụng tại thời điểm này.

Bắt đầu từ ngày 15 tháng 1 năm 2021, tính năng tự động chuyển tiếp email từ hộp thư đến Yahoo đến một tài khoản email khác sẽ không còn là một tính năng của tài khoản Yahoo Mail miễn phí. Nâng cấp lên Yahoo Mail Pro để sử dụng tính năng tự động chuyển tiếp tại thời điểm này.

Có những thay đổi gì?

Nếu tài khoản Yahoo Mail miễn phí của bạn được thiết lập tự động chuyển tiếp email đến một hộp thư đến khác, bao gồm Yahoo, chúng tôi sẽ dừng chuyển những email này đến địa chỉ email vào ngày 15 tháng 1 năm 2021. Bạn vẫn có thể xem email của mình trong hộp thư Yahoo thông qua trình duyệt web tại mail.yahoo.com hoặc qua ứng dụng Yahoo Mail. Thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến người đăng ký Yahoo Mail Pro.

Tại sao bạn thực hiện thay đổi này?

Chúng tôi thường xuyên đánh giá các sản phẩm và dịch vụ của mình theo các tiêu chuẩn bảo mật hiện tại và đã quyết định xóa tính năng này để giúp đảm bảo giữ bảo mật cho các tài khoản Yahoo Mail miễn phí. Thay đổi sẽ giúp chúng tôi tập trung vào việc xây dựng các tính năng và trải nghiệm mới tốt nhất cho người dùng Yahoo Mail.

Làm cách nào để kiểm tra xem chuyển tiếp tự động có được thiết lập trên tài khoản của tôi hay không?

Làm thế nào để tắt tùy chọn tự động chuyển tiếp email trên tài khoản của tôi?

  1. Nhấp vào Cài đặt Image of the Settings icon..
  2. Nhấp vào Cài đặt khác.
  3. Nhấp vào Hộp thư.
  4. Nhấp vào tài khoản hộp thư chính.
  5. Trong phần Chuyển tiếp, tìm Địa chỉ chuyển tiếp và nhấp vào Xóa.
  6. Nhấn vào Lưu.

Làm cách nào để đảm bảo rằng tôi tiếp tục nhận được email Yahoo Mail của mình?

Bạn có thể nâng cấp lên Yahoo Mail Pro. Yahoo Mail Pro sẽ xóa quảng cáo khỏi hộp thư đến Yahoo Mail của bạn và cung cấp cho bạn dịch vụ hỗ trợ khách hàng ưu tiên đồng thời cho phép bạn tự động chuyển tiếp email đến tài khoản của bên thứ ba.

Bạn cũng sẽ tiếp tục xem thư của mình trên trình duyệt web tại mail.yahoo.com hoặc qua ứng dụng Yahoo Mail của chúng tôi dành cho iOS và Android. Chọn Yahoo Mail làm điểm đến chính cho tất cả các tài khoản email của bạn. Tìm hiểu cách thêm tài khoản bên thứ ba vào tài khoản Yahoo của bạn ngay hôm nay.