Tại sao tôi được yêu cầu xác minh tài khoản của mình sau khi đăng nhập?

Nếu có hoạt động hoặc lượt đăng nhập bất thường, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn hoàn thành một bước xác minh khác sau khi đã nhập mật khẩu chính xác. Việc này giúp bảo vệ tài khoản của bạn khỏi bị truy cập trái phép. Bạn có thể được nhắc sử dụng mã xác minh trên ứng dụng Yahoo của bạn, số điện thoại khôi phục hoặc địa chỉ email khôi phục cho bất kỳ lý do nào sau đây:

  • Yahoo nhận thấy hoạt động khả nghi trên tài khoản.
  • Bạn đang sử dụng trình duyệt hoặc thiết bị không quen thuộc.
  • Bạn đang di chuyển khỏi vị trí thông thường của mình.
  • Bạn đăng nhập trong khi đang sử dụng VPN hoặc máy chủ proxy.
  • Bạn đã đăng nhập bằng cửa sổ riêng tư hoặc cửa sổ ẩn danh.
  • Tài khoản của bạn có nhiều lần thử đăng nhập bằng mật khẩu không chính xác.
  • Thông báo “Lần đầu tiên đăng nhập từ thiết bị này” xuất hiện.
  • Bạn đã xóa lịch sử trình duyệt hoặc bộ nhớ đệm dữ liệu của mình, bao gồm cookie.