Thay đổi tên người gửi trong Yahoo Mail

Nếu bạn kết hôn, đổi tên hay chỉ muốn làm mới bản thân, bạn có thể dễ dàng thực hiện điều đó trong Yahoo Mail bằng cách thay đổi tên người gửi. Đây là tên sẽ hiển thị cho người nhận khi họ nhận được email của bạn.

  1. Đăng nhập vào Yahoo Mail
  2. Nhấp vào biểu tượng menu Cài đặt Image of the Settings icon. | Cài đặt khác Image of the More icon..
  3. Nhấp vào Hộp thư.
  4. Chọn tài khoản bạn muốn chỉnh sửa.
  5. Nhấp vào 'Tên bạn' để xóa hoặc chỉnh sửa tên người gửi.
  6. Nhấp vào Lưu.