Cần có những thông tin gì để tạo tài khoản Yahoo?

Tài khoản Yahoo cho phép bạn truy cập đến nhiều dịch vụ, như Yahoo Mail và các dịch vụ khác. Trong quá trình đăng ký, bạn sẽ cần nhập một số thông tin cá nhân để giữ an toàn cho tài khoản và nâng cao trải nghiệm của mình. Chỉ có mục giới tính là không bắt buộc trong mẫu đăng ký.

Tên

Yahoo muốn duy trì mọi thứ mang tính cá nhân. Nếu bạn chia sẻ nội dung với người khác, tên của bạn sẽ xuất hiện trong nội dung chia sẻ đó.

Địa chỉ email

Bạn có thể tạo một địa chỉ Yahoo Mail duy nhất hoặc nhấn vào “Tôi muốn sử dụng địa chỉ email của chính mình” để sử dụng email từ một nhà cung cấp khác. Nếu sử dụng một địa chỉ email hiện có, bạn sẽ cần truy cập vào tài khoản đó trong quá trình xác minh.

Mật khẩu

Tạo một mật khẩu mạnh, duy nhất là điều quan trọng để bảo vệ tài khoản của bạn. Sau khi đã đăng ký, hãy cân nhắc việc loại bỏ sử dụng mật khẩu để đăng nhập bằng cách thiết lập Khóa Tài khoản.

Điện thoại di động

Dòng này xuất hiện nếu bạn sử dụng một địa chỉ Yahoo Mail để đăng ký. Bạn sẽ cần nhập một số di động hợp lệ cho quá trình xác minh. Số này cũng là phương pháp liên hệ dự phòng trong trường hợp bạn bị khóa, không truy cập được tài khoản của mình.

Ngày sinh

Ngày sinh của bạn được dùng như một chỉ báo cho yêu cầu về độ tuổi để tạo tài khoản Yahoo và giúp cá nhân hóa trải nghiệm của bạn.

Giới tính

Bạn không bắt buộc phải tiết lộ giới tính, nhưng việc này giúp Yahoo cá nhân hóa trải nghiệm của bạn.