Thêm bảo mật hai lớp để tăng cường bảo mật

Bật tính năng bảo mật 2 lớp để yêu cầu mã (ngoài mật khẩu của bạn) bất cứ khi nào có lượt đăng nhập từ thiết bị hoặc trình duyệt mới. Nếu đang sử dụng Yahoo Khóa Tài khoản để đăng nhập, bạn cần tắt tính năng này để bật tính năng Bảo mật 2 lớp.

Sử dụng tính năng bảo mật 2 lớp với điện thoại

Chúng tôi sẽ gửi tin nhắn văn bản hoặc gọi điện để cung cấp cho bạn một mã mới và bạn cần nhập mã này khi đăng nhập. Mỗi lần chúng tôi có thể dùng một số điện thoại khác nhau để liên hệ với bạn.

Bật tính năng bảo mật 2 lớp cho điện thoại

 1. Đăng nhập vào trang Bảo mật tài khoản.
 2. Bên cạnh "Bảo mật 2 lớp", nhấp vào Bật 2SV.
 3. Nhấp vào Bắt đầu.
 4. Chọn Số điện thoại cho phương thức bảo mật 2 lớp.
 5. Làm theo lời nhắc trên màn hình để hoàn tất quy trình.

Đăng nhập bằng tính năng bảo mật 2 lớp cho điện thoại

 1. Đăng nhập vào tài khoản Yahoo bằng mật khẩu của bạn.
 2. Nhập mã xác minh được gửi đến điện thoại của bạn.
 3. Nhấn vào Xác minh.

Sử dụng tính năng bảo mật 2 lớp với ứng dụng xác thực

Ứng dụng xác thực sẽ cung cấp mã xác minh an toàn, đóng vai trò là bước thứ hai trong quy trình xác minh 2 bước. Sau khi nhập mật khẩu, bạn cần nhập mã mà ứng dụng xác thực đã tạo ra để đăng nhập. 

Làm thế nào để tải ứng dụng xác thực?

Bạn có thể tải ứng dụng xác thực xuống từ Cửa hàng Google Play hoặc App Store. Các ứng dụng xác thực phổ biến gồm Google Authenticator, Microsoft Authenticator, LastPass Authenticator và Authy.

Bật tính năng bảo mật 2 lớp cho ứng dụng xác thực

Lưu ý: Bạn có thể không thấy tùy chọn này do tính năng chưa được cung cấp đầy đủ.

 1. Đăng nhập vào trang Bảo mật tài khoản.
 2. Bên cạnh "Bảo mật 2 lớp", nhấp vào Bật 2SV.
 3. Nhấp vào Bắt đầu.
 4. Chọn Ứng dụng xác thực cho phương thức xác minh 2 bước của bạn.
  - Để xem tùy chọn này, bạn cần phải có ít nhất 2 phương thức khôi phục cho tài khoản của mình.
 5. Nhấn Tiếp tục.
 6. Quét mã QR bằng ứng dụng xác thực.
 7. Nhấn Tiếp tục.
 8. Nhập mã hiển thị trong ứng dụng xác thực.
 9. Nhấn vào Xong.

Đăng nhập 2 bước với ứng dụng xác thực

 1. Đăng nhập vào tài khoản Yahoo bằng mật khẩu của bạn.
 2. Nhập mã hiển thị trong ứng dụng xác thực.
 3. Nhấn vào Xác minh.

Tắt tính năng bảo mật 2 lớp của tài khoản

 1. Đăng nhập vào trang Bảo mật tài khoản.
 2. Bên cạnh "Bảo mật 2 lớp", nhấp vào Quản lý.
 3. Nhấp vào Tắt.

Bạn đang truy cập vào Yahoo Mail trong ứng dụng bên thứ ba? Tìm hiểu cách tạo mật khẩu ứng dụng.