Bật hoặc tắt tính năng trả lời tự động trong Yahoo Mail

Bạn sắp không sử dụng email trong một thời gian? Thiết lập thư trả lời tự động sẽ cho phép các liên lạc của bạn biết lý do bạn vắng mặt và thời điểm bạn sẽ quay trở lại. Bạn có thể thiết lập các thư trả lời tự động cho các miền khác nhau, chẳng hạn như một thư cho email Yahoo của bạn và một cho tài khoản Gmail của bạn.

Bật hoặc tắt tính năng trả lời tự động

  1. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt Image of the Settings icon. | chọn Cài đặt khác.
  2. Nhấp vào Trả lời tự động.
  3. Bật Image of the 'toggle settings on' icon. hoặc tắt Image of the 'toggle settings off' icon. Bật trả lời tự động.
  4. Chọn ngày bạn muốn kích hoạt tính năng này.
  5. Nhập nội dung phản hồi của bạn.
  6. Nhấn vào Lưu.

Bật một thư trả lời tự động khác cho các miền cụ thể

  1. Bật Image of the 'toggle settings on' icon. hoặc tắt Image of the 'toggle settings off' icon. Thêm trả lời khác.
  2. Nhập tối đa 2 miền (như yahoo.com hoặc gmail.com).
  3. Nhập một thư khác vào hộp.
  4. Nhấn vào Lưu.