Trình duyệt web được hỗ trợ cho các sản phẩm của Yahoo

Hầu hết các sản phẩm của Yahoo đều dựa trên trình duyệt và hoạt động hiệu quả nhất với phiên bản mới nhất (không bao gồm phiên bản “beta”) của các trình duyệt trong danh sách dưới đây. Các tính năng của Yahoo có thể không hoạt động chính xác nếu bạn đang sử dụng hệ điều hành cũ (không thể cập nhật) hoặc hệ điều hành lỗi thời hoặc không được hỗ trợ.

Internet Explorer - IE không còn là trình duyệt được hỗ trợ cho các sản phẩm của Yahoo nữa.

Nếu bạn vẫn gặp sự cố tải các trang của Yahoo bằng phiên bản trình duyệt Web mới nhất của mình, hãy thử các bước của chúng tôi để xóa bộ nhớ đệm hoặc xem lại bài viết khắc phục sự cố trình duyệt của chúng tôi.