Xác định các thư từ giao tiếp, yêu cầu và trang web Yahoo chính thống

Những kẻ lừa đảo luôn tìm kiếm mọi cách để lấy được thông tin cá nhân với ý định đen tối. Biết cách xác định các thư từ giao tiếp, yêu cầu và trang web Yahoo chính thống để giữ cho tài khoản của bạn được an toàn.

Các trang web Yahoo

Nếu bạn đang truy cập một trang web Yahoo, URL có chứa “yahoo.com”, “flickr.com”, hoặc “tumblr.com”. Một chỉ báo khác cho thấy trang web đó là an toàn đó là sự xuất hiện của biểu tượng chiếc khóa trên thanh địa chỉ.

Các yêu cầu của Yahoo

Chúng tôi không bao giờ yêu cầu người dùng cung cấp thông tin cá nhân chẳng hạn như thẻ tín dụng hoặc mật khẩu trong các email. Tuy nhiên, đôi khi, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cập nhật thông tin khôi phục của mình sau khi đăng nhập. Bạn cũng sẽ nhận được thông báo có tiêu đề “Thông tin tài khoản Yahoo của bạn đã thay đổi” nếu bất kỳ thông tin nào trong cài đặt tài khoản của bạn được cập nhật.

Các thư từ giao tiếp của Yahoo

  • Xem email trên web - Các email từ chúng tôi bao gồm một biểu tượng Yahoo cạnh tiêu đề hoặc người gửi. Nếu bạn không thấy phần này thì email đó không phải do Yahoo gửi.
  • Xem email từ các ứng dụng của bên thứ ba - Biểu tượng Yahoo sẽ không xuất hiện trong ứng dụng, ngay cả khi email thực sự là do chúng tôi gửi. Hãy kiểm tra địa chỉ email của người gửi mà không cần mở email bằng cách di chuột đến tên người gửi trong Hộp thư đến của bạn.

Các thông lệ tốt nhất để giữ an toàn cho chính bạn

Các thông lệ tốt nhất

  • Không bao giờ nhấn vào các liên kết trông khả nghi.
  • Không trả lời bất kỳ yêu cầu SMS nào đề nghị nhập mã xác minh.
  • Không trả lời các email không được yêu cầu hoặc các yêu cầu gửi tiền.
Điều cần đề phòng
  • Lửa đảo - một nỗ lực do những kẻ lừa đảo giả mạo là một công ty chính thống hoặc cá nhân để đánh cắp thông tin cá nhân, tên người dùng, mật khẩu hoặc thông tin tài khoản của người khác.
  • Giả mạo - do những kẻ gửi thư rác sử dụng để làm cho một email hoặc trang web trông có vẻ như nó được gửi từ ai đó mà bạn tin cậy.
Nếu bạn nghĩ rằng tài khoản của bạn đã bị xâm phạm