Xóa quyền truy cập đến một ứng dụng của bên thứ ba

Việc có tất cả các tài khoản email kết nối tại một nơi là điều tiện lợi, nhưng nếu bạn mất quyền sử dụng điện thoại di động hoặc thiết bị của mình thì các ứng dụng đã kết nối đó có thể gây nguy hiểm cho tài khoản Yahoo của bạn. Cho dù bạn mất điện thoại, hay không sử dụng một ứng dụng cụ thể của bên thứ ba nữa, hãy giữ an toàn cho tài khoản của bạn bằng cách ngắt kết nối ứng dụng đó.

  1. Đăng nhập và chuyển đến trang Hoạt động gần đây.
  2. Trong phần 'Ứng dụng đã kết nối vào tài khoản của bạn', hãy nhấp vào xóa bên cạnh ứng dụng muốn xóa.