Cách Yahoo sử dụng SSL để bảo vệ tài khoản của bạn

Yahoo cam kết bảo vệ bạn an toàn khi trực tuyến. SSL (Secure Sockets Layer - Tầng ổ bảo mật) là một tiêu chuẩn trong ngành để mã hóa dữ liệu cá nhân gửi qua Internet. Nói cách khác, giao thức này bảo vệ tài khoản của bạn trước tin tặc và đảm bảo bảo mật dữ liệu cá nhân gửi qua Internet, như thông tin thẻ tín dụng và mật khẩu.

Cách nhận biết liệu SSL có được sử dụng không

Hãy tìm chữ "s" bắt đầu trước địa chỉ trang web:

  • Sử dụng SSL: https://
  • Không sử dụng SSL: http://

Cách hoạt động của SSL

Mã hóa sẽ trộn lẫn và tách dữ liệu của bạn.

  • Một khóa công khai sẽ trộn lẫn dữ liệu.
  • Một khóa riêng tư sẽ tách dữ liệu.

Sử dụng SSL với trình duyệt Internet của bạn