Yahoo dùng SSL để bảo vệ tài khoản của bạn như thế nào

Yahoo cam kết đảm bảo an toàn trực tuyến của bạn bằng việc dùng công nghệ SSL (Tầng Kết nối Bảo mật) để xử lý Tên truy nhập Yahoo và mật khẩu của bạn trong khi đăng nhập. SSL là một chuẩn công nghiệp dùng để mã hõa dữ liệu cá nhân khi chúng được gửi trên Internet.

Cách để biết SSL có được dùng hay không:

Tìm kiếm chữ "s" trong phần đầu của địa chỉ Web:

  • Có dùng SSL: https://
  • Không dùng SSL: http://

Tại sao dùng SSL lại quan trọng:

  • Giúp giữ tài khoản của bạn an toàn khỏi tin tặc.
  • Giúp đảm bảo tính bảo mật cho tất cả các dữ liệu cá nhân được gửi trên Internet, như thẻ tín dụng và mật khẩu.

Cách SSL hoạt động:

Mã hóa và giải mã dữ liệu của bạn.

  • Một khóa công khai mã hóa dữ liệu.
  • Một khóa riêng giải mã dữ liệu.

SSL và trình duyệt Internet của bạn: