Chọn và xếp hạng Câu trả lời hay nhất trên Yahoo Hỏi & Đáp & Đáp

Tặng danh hiệu Câu trả lời hay nhất trong Yahoo Hỏi & Đáp để cho cộng đồng biết rằng câu trả lời đó hữu ích. Bạn sẽ có thể chọn Câu trả lời hay nhất sau khi đặt câu hỏi 1 giờ.

  1. Đăng nhập vào Yahoo Hỏi & Đáp.
  2. Nhấp vào tên người dùng của bạn ở cột bên phải.
  3. Nhấp vào một câu hỏi để mở câu hỏi đó.
  4. Nhấp vào Trao tặng Câu trả lời hay nhất.
  5. Chọn một xếp hạng.
  6. Nhấn vào Gửi.