Chọn Câu trả lời Hay nhất

Bạn đã nhận được câu trả lời hữu ích nhất cho câu hỏi của mình chưa? Hãy cho người trả lời và cộng đồng sử dụng dịch vụ Hỏi & Đáp biết về tính hữu ích bằng cách chọn câu trả lời làm "Câu trả lời Hay nhất".

Chọn Câu trả lời Hay nhất cho câu hỏi của bạn

Bạn sẽ có tùy chọn để chọn "Câu trả lời Hay nhất" một giờ sau khi bạn đặt câu hỏi của mình.

  1. Tìm và chọn Câu hỏi của tôi.
  2. Nhấn vào câu hỏi.
  3. Từ các câu trả lời ở phía dưới, hãy tìm câu trả lời bạn thích nhất.
  4. Nhấn vào Chọn làm Câu trả lời Hay nhất.
    1. Khi bạn đã chọn Câu trả lời Hay nhất, lựa chọn này sẽ được lưu.
  5. Trong phần “Xếp hạng Câu trả lời Hay nhất”, nhấn vào số ngôi sao bạn muốn dành cho câu trả lời đó.
  6. Bên dưới “Bình luận", bạn có thể thoải mái cho người trả lời biết bạn đánh giá cao sự trợ giúp.
  7. Nhấn vào Gửi.

Thành công! Câu trả lời Hay nhất sẽ chuyển lên trên cùng của mô-đun câu trả lời.

  Cảnh báo: Tùy chọn bình chọn của cộng đồng không còn nữa. Để tìm hiểu thêm về thay đổi này, hãy truy cậpTrợ giúp Hỏi & Đáp.