Thông tin cần có để tạo tài khoản Yahoo

Tài khoản Yahoo cho phép bạn truy cập đến nhiều dịch vụ, như Yahoo Mail, Yahoo Sports, và các dịch vụ khác. Để tạo tài khoản, bạn cần nhập một số thông tin giúp chúng tôi bảo mật và đảm bảo an toàn cho tài khoản của bạn.

  • Tên - Nếu bạn chia sẻ nội dung với người khác, tên của bạn thường xuất hiện kèm nội dung đó.
  • Địa chỉ email - Tạo một địa chỉ Yahoo hoặc sử dụng một email từ bất kỳ nhà cung cấp nào.
  • Mật khẩu - Tạo một mật khẩu mạnh, duy nhất là điều quan trọng để bảo vệ tài khoản của bạn.
  • Điện thoại di động - Cần có số điện thợi hợp lệ cho quy trình xác minh và khôi phục tài khoản.
  • Ngày sinh - Ngày sinh của bạn dùng làm một chỉ báo cho yêu cầu về tuổi để tạo tài khoản Yahoo.