1. Đừng để bị khóa!

  Ngăn các vấn đề đăng nhập bằng cách thêm số điện thoại di động vào tài khoản của bạn.

  Thêm vao bây giờ

 2. Quên mật khẩu?

  Chúng tôi sẽ giúp bạn! Hãy làm theo các bước trong bài viết mật khẩu Yahoo của chúng tôi và bạn sẽ được trợ giúp một cách nhanh chóng.

  Tìm hiểu cách thực hiện

 3. Bảo vệ tài khoản của bạn!

  Luôn thận trọng trong thế giới kết nối ngày nay. Hãy xem danh sách các thói quen trực tuyến tốt của chúng tôi để giúp bảo vệ an toàn cho tài khoản của bạn.

  Kiểm tra thói quen của bạn

 1. Slide 1
 2. Slide 2
 3. Slide 3

Tôi cần trợ giúp về...

Bài viết phổ biến

Dịch vụ hỗ trợ của Yahoo lúc nào cũng miễn phí.

Cho dù bạn đang nhận được trợ giúp qua email, chat hay điện thoại, Yahoo sẽ không bao giờ tính phí cho các dịch vụ hỗ trợ.

Tìm hiểu thêm