Đăng ký tài khoản Yahoo

Chỉ cần vài bước là bạn có thể sử dụng Yahoo Mail, , và nhiều dịch vụ thú vị khác khi đăng ký tài khoản Yahoo. Tạo tài khoản mới hoặc sử dụng địa chỉ email hiện có từ bất kỳ nhà cung cấp email nào; bạn chỉ cần cung cấp mật khẩu, ngày sinh và số di động.

  1. Truy cập trang Đăng ký.
  2. Nhập thông tin của bạn vào các trường được bắt buộc.
    • Để sử dụng địa chỉ email từ một nhà cung cấp khác, hãy nhấn vào Tôi muốn sử dụng địa chỉ email của chính mình.
  3. Để xác minh số di động của bạn, hãy nhấp vào Nhắn tin cho tôi Khóa Tài khoản (hoặc Gọi thông báo Khóa Tài khoản cho tôi).
  4. Nhập Khóa Tài khoản và nhấp vào Xác minh.