Đặt Yahoo Search làm công cụ tìm kiếm mặc định

Tìm tin tức, video, doanh nghiệp địa phương và mọi thứ mà bạn muốn biết bằng việc đặt Yahoo Search làm công cụ tìm kiếm chính trên trình duyệt yêu thích của bạn. Truy cập vào các liên kết để biết hướng dẫn cụ thể cho mỗi trình duyệt.