Đặt Yahoo làm trang chủ của bạn

“Trang chủ” trên trình duyệt là trang web mà bạn nhìn thấy khi mở trình duyệt đó lần đầu tiên. Khi bạn bắt đầu với Yahoo làm trang chủ, bạn sẽ tìm thấy các tin bài cần biết, thông tin thịnh hành và các liên kết đến các tính năng phổ biến của Yahoo như Mail, Hỏi & Đáp cung các dịch vụ quan trọng khác. Nhấp vào liên kết bất kỳ bên dưới để tìm hiểu thêm cách thiết lập vn.yahoo.com/ làm trang chủ trên trình duyệt của bạn.