Đặt Yahoo Search làm công cụ tìm kiếm mặc định

Tìm tin tức, video, doanh nghiệp địa phương và bất kỳ thứ gì bạn muốn biết bằng cách đặt Yahoo Search làm công cụ tìm kiếm chính trong trình duyệt bạn yêu thích. Tìm hiểu hướng dẫn cụ thể cho từng trình duyệt dựa trên trình duyệt bạn yêu thích.