Đăng ký tài khoản Yahoo

Chỉ cần vài bước là bạn có thể sử dụng Yahoo Mail, , và nhiều dịch vụ thú vị khác khi đăng ký tài khoản Yahoo. Tạo tài khoản mới hoặc sử dụng địa chỉ email hiện có từ bất kỳ nhà cung cấp email nào; bạn chỉ cần cung cấp mật khẩu, ngày sinh và số di động.

  1. Chuyển đến trang Đăng ký.
  2. Nhập thông tin của bạn vào các trường được bắt buộc.
  3. Nhấp vào Tiếp tục và làm theo lời nhắc trên màn hình để xác minh số điện thoại của bạn.

  Bạn không muốn có địa chỉ email Yahoo mới? Nhấp vào Tôi muốn sử dụng địa chỉ email hiện tại của tôi khi đăng ký.