Cài đặt hoặc gỡ cài đặt ứng dụng Yahoo trong Android

Làm cho cuộc sống dễ dàng hơn bằng cách truy cập vào các sản phẩm Yahoo yêu thích của bạn ở bất kỳ đâu bằng cách thêm ứng dụng Yahoo vào thiết bị Android của bạn. Luôn được cập nhật về những nội dung có sẵn bằng cách tham quan các ứng dụng của chúng tôi tại trang chủ Yahoo dành cho Di động. Khi cài đặt hoặc gỡ cài đặt ứng dụng, các bước có thể khác nhau tùy vào thiết bị bạn sử dụng.

Cài đặt ứng dụng Android

 1. Mở ứng dụng Google Play Store biểu tượng Google Play Store.
 2. Trong trường tìm kiếm, nhập tên ứng dụng (hoặc Yahoo để duyệt xem các ứng dụng của chúng tôi).
 3. Nhấn vào Cài đặt bên cạnh ứng dụng bạn muốn.
  - Hộp thoại “Quyền ứng dụng” xuất hiện.
 4. Nhấn vào Chấp nhận để tải xuống ứng dụng.

Gỡ cài đặt ứng dụng Android

 1. Đi đến Màn hình chính của thiết bị | chọn Cài đặt.
 2. Nhấn vào Ứng dụng.
 3. Nhấn vào ứng dụng mà bạn muốn xóa.
 4. Nhấn vào Gỡ cài đặt.
 5. Nhấn vào OK.