Gửi tin nhắn từ địa chỉ email phụ

Một địa chỉ email phụ mang đến cho bạn lợi ích của cả 2 địa chỉ email mà không hề có thêm rắc rối. Tận hưởng nhiều sự tiện lợi như chỉ dùng một mật khẩu và một Hộp thư trung tâm cho tất cả các email của bạn.

Gửi email từ một địa chỉ email phụ

 1. Soạn thư mới.
 2. Chọn địa chỉ email phụ của bạn trong menu thả xuống ở trường “Từ”.
 3. Đề địa chỉ và soạn email của bạn.
 4. Nhấn vào Gửi.

Đặt địa chỉ gửi mặc định

Từ Yahoo Mail cũ:

 1. Di chuột lên biểu tượng menu Cài đặt  | nhấp vào Cài đặt
 2. Nhấn vào Viết email.
 3. Từ "Tài khoản gửi mặc định", hãy chọn địa chỉ email phụ của bạn.
 4. Nhấn vào Lưu.

Từ Yahoo Mail:

 1. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt Image of the Settings icon..
 2. Nhấp vào Cài đặt khác.
 3. Nhấn vào Viết thư.
 4. Từ phần "Địa chỉ gửi mặc định", hãy chọn địa chỉ email phụ của bạn.