Khắc phục các vấn đề về video và tính năng tương tác

Cho dù bạn đang thưởng thức các video miễn phí với hay đang xem các đoạn tin tức mới nhất trên Yahoo Trang chủ, bạn cần video đó hoạt động đúng cách để có hiệu quả tối đa.

Hãy đảm bảo rằng cấu hình hệ thống của bạn được hỗ trợ

Xác định và khắc phục nguồn gốc của vấn đề