Khắc phục sự cố xảy ra với video và tính năng tương tác

Cho dù bạn đang thưởng thức video miễn phí với hay đang xem các clip tin tức mới nhất trên Trang chủ Yahoo, chức năng video cần phải hoạt động bình thường thì bạn mới có được trải nghiệm trọn vẹn.

Đảm bảo cấu hình hệ thống của bạn được hỗ trợ, đọc yêu cầu hệ thống để xem video với Yahoo và tìm hiểu xem Yahoo hỗ trợ trình duyệt web nào

Nếu bạn vẫn gặp sự cố, hãy xác định và khắc phục nguồn gốc của sự cố dựa vào hướng dẫn khắc phục sự cố trình duyệt toàn diện

của chúng tôi