Thiết lập, sử dụng và quản lý đăng nhập bằng Yahoo Khóa Tài khoản để đăng nhập mà không cần mật khẩu

Bạn mệt mỏi vì phải nhớ và quản lý nhiều mật khẩu? Khóa Tài khoản là biện pháp bảo mật hơn, cho phép bạn sử dụng điện thoại di động để đăng nhập, thay vì mật khẩu. Khi bật, Yahoo gửi một thông báo đến thiết bị di động mà bạn lựa chọn. Bạn có thể phê duyệt quyền truy cập bằng một thao tác nhấn trên điện thoại để không ai khác có thể truy cập vào tài khoản của bạn.

Thiết lập Khóa Tài khoản từ trình duyệt web

Bạn phải có ít nhất một ứng dụng Yahoo đã cài đặt trên thiết bị di động của mình và phải đăng nhập vào tài khoản đó.

 1. Chuyển đến trang bảo mật của Tài khoản Yahoo.
 2. Nhấn hoặc nhấp vào Xem cách hoạt động.
 3. Chọn thiết bị và ứng dụng sẽ được thông báo.
 4. Nhấn vào Gửi thông báo cho tôi.
  - Một thông báo sẽ được gửi đến ứng dụng mà bạn đã chọn.
 5. Trên thiết bị di động của bạn, nhấn vào biểu tượng Phê duyệt Image of the Account Key accept button..
 6. Quay lại trình duyệt web, nhấn vào Luôn sử dụng Yahoo Khóa Tài khoản.
 7. Xác nhận số điện thoại di động sẽ được dùng trong trường hợp bạn mất quyền truy cập vào thiết bị.

Đăng nhập bằng Khóa Tài khoản

Để Khóa Tài khoản hoạt động, bạn phải đăng nhập vào một ứng dụng Yahoo trên thiết bị di động của mình.

 1. Đi đến trang Đăng nhập Yahoo.
 2. Nhập Tên truy nhập Yahoo của bạn, sau đó nhấn Tiếp theo.
  - Một thông báo sẽ được gửi đến thiết bị hỗ trợ Khóa Tài khoản của bạn.
 3. Trên thiết bị của mình, hãy nhấn vào thông báo hoặc mở ứng dụng và nhấn vào biểu tượng Khóa Tài khoản Image of the Account Key icon..
 4. Nhấn vào biểu tượng Phê duyệt Image of the Account Key accept button..
 5. Bạn có thể được nhắc sử dụng hoặc nhấn vào mã xác minh để xác nhận.

Tắt Khóa Tài khoản hoặc quản lý các thiết bị

Bạn có thể tắt Khóa Tài khoản và chuyển về sử dụng mật khẩu, nếu muốn. Hoặc, nếu đang sử dụng nhiều thiết bị và ứng dụng Yahoo, bạn có thể thay đổi nơi thông báo được gửi đến.

Tắt Khóa Tài khoản từ một trình duyệt web

 1. Chuyển đến trang bảo mật của Tài khoản Yahoo.
 2. Bên cạnh Yahoo Khóa Tài khoản", hãy nhấp vào Quản lý.
 3. Nhấp vào Tắt Khóa Tài khoản ở dưới cùng của màn hình để chuyển đổi về sử dụng mật khẩu.
 4. Ngoài ra, bạn có thể nhấn vào nút bật tắt ở bên phải của thiết bị bất kỳ mà bạn muốn bật hoặc tắt.

Tắt Khóa Tài khoản từ một ứng dụng di động Yahoo

 1. Từ ứng dụng có hỗ trợ Khóa Tài khoản của bạn, hãy nhấn vào biểu tượng Menu Image of the side menu icon..
 2. Nhấn vào biểu tượng Khóa Tài khoản Image of the Account Key icon..
 3. Chạm vào Quản lý Khóa Tài khoản.
 4. Nhấp vào Tắt Khóa Tài khoản ở dưới cùng của màn hình để chuyển đổi về sử dụng mật khẩu.
 5. Ngoài ra, bạn có thể nhấn vào nút bật tắt ở bên phải của thiết bị bất kỳ mà bạn muốn bật hoặc tắt.