Sự khác biệt giữa trang chủ Yahoo và

Cho dù bạn dùng trang chủ Yahoo hay , bạn đều nhận được nội dung tốt nhất trên web. Vấn đề là bạn muốn nội dung cá nhân hóa đến mức nào.

  • trang chủ Yahoo - Nếu bạn muốn tìm thông tin tổng quan về những gì đang diễn ra trên thế giới thì không có nơi nào tốt hơn trang chủ của Yahoo. Bạn không thể tùy chỉnh giao diện của trang chủ.
  • - Trang cá nhân hóa cho các nội dung cập nhật về mọi thứ trên Yahoo bao gồm tin tức, thể thao, giải trí và nhiều chủ đề khác. Bạn có thể tùy chỉnh trang My Yahoo và chọn chính xác những nội dung muốn xem.