Tổng quan về Yahoo Mail

Yahoo Mail mang đến cho bạn hiệu suất và hiệu quả. Tận hưởng giao diện ít lộn xộn hơn, độ ổn định được cải tiến và khả năng phản hồi nhanh hơn. Hầu hết các tính năng mà bạn biết và yêu thích đều có sẵn và chúng tôi sẽ bổ sung thêm nhiều tính năng mới trong quá trình phát triển.

Cá nhân hóa hộp thư theo cách riêng của bạn

  • Chủ đề - Thêm màu sắc hoặc hình ảnh ấn tượng vào Hộp thư và điều chỉnh mức độ bạn muốn hiển thị.
  • Bố cục thư - Đơn giản hóa Hộp thư để chỉ hiển thị danh sách email hoặc ngăn xem trước thư.
  • Khoảng cách trong hộp thư - Điều chỉnh khoảng cách bạn muốn nhìn thấy giữa mỗi email trong Hộp thư đến và các thư mục.
  • Màu nền - Tạo các email ấn tượng, có ý nghĩa, chuyên nghiệp hoặc thú vị bằng một màu nền.

Image of the Themes Settings page.

Truy cập mọi địa chỉ email ở một nơi

Việc có nhiều hơn một địa chỉ email là điều bình thường. Do đó, chúng tôi có thể giúp bạn giữ mọi email của mình ở một nơi. Thêm các địa chỉ email khác vào Yahoo Mail đơn giản bằng cách đăng nhập, sau đó bạn có thể đọc, gửi và sắp xếp email từ tất cả hộp thư của bạn ngay trong tài khoản Yahoo.

Image of adding multiple email accounts.

Sử dụng các công cụ tự động để giữ Hộp thư của bạn gọn gàng!

  • Cuộc trò chuyện - Mỗi thư trả lời cho một chuỗi email sẽ được nhóm lại với nhau để dễ dàng sắp xếp.
  • Chế độ xem - Xem tất cả email dựa trên một chủ đề, chẳng hạn như ảnh, với các tính năng bổ sung theo ngữ cảnh.
  • Bộ lọc - Sắp xếp email đến vào bất kỳ thư mục nào.
  • Lưu trữ - Không phải lo lắng về việc liệu có nên xóa một email hay không, hay lưu trữ để xóa email đó khỏi Hộp thư đến nhưng vẫn giữ an toàn cho thư.

Image of the organize email collage.