Tạo hoặc xóa bí danh email trong Yahoo Mail

Việc tạo bí danh email cho phép bạn sở hữu hai hộp thư ở một nơi tiện lợi. Bạn sẽ dùng cùng một mật khẩu và có một hộp thư kết hợp cho cả hai tài khoản. Có một giới hạn là mỗi tài khoản Yahoo chỉ được có 1 bí danh email, do đó, nếu cần nhiều tài khoản phụ, bạn có thể tạo địa chỉ email tạm thời.

Tạo bí danh email

Tại thời điểm này, bạn không thể tạo tài khoản email phụ trong Yahoo Mail cổ điển.

 • Nhấp vào biểu tượng Cài đặt Image of the Settings icon..
 • Nhấp vào Cài đặt khác.
 • Nhấp vào Hộp thư.
 • Bên cạnh "Bí danh email", hãy nhấp vào biểu tượng Mở rộng Image of the expand icon in Settings..
 • Nhấn vào Thêm.
 • Nhập tên và thông tin khác được yêu cầu.
 • Nhấp vào Kết thúc.

Xóa bí danh email

Từ Yahoo Mail cũ:

 1. Di chuột đến biểu tượng menu Cài đặt | chọn Cài đặt.
 2. Nhấn vào Tài khoản.
 3. Nhấn vào địa chỉ email Yahoo của bạn.
 4. Nhấp vào Xóa hộp thư.
 5. Nhấn vào Có, xóa để xác nhận.
 6. Nhấn vào Xong.

Từ Yahoo Mail:

 1. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt Image of the Settings icon..
 2. Nhấp vào Cài đặt khác.
 3. Nhấp vào Hộp thư.
 4. Bên cạnh "Bí danh email", hãy nhấp vào biểu tượng Mở rộng Image of the expand icon in Settings..
 5. Nhấp vào địa chỉ email phụ của bạn.
 6. Nhấp vào Xóa bí danh.
 7. Nhấp vào Xóa bí danh để xác nhận.