Bật hoặc tắt Cuộc trò chuyện trong ứng dụng Yahoo Mail

Tính năng Cuộc trò chuyện giúp giảm bớt sự lộn xộn bằng cách nhóm các thư có cùng một dòng chủ đề mà bạn đã gửi và nhận thành một chuỗi email duy nhất. Bật Cuộc trò chuyện để kết hợp các email có liên quan hoặc tắt để xem từng email riêng lẻ.

Bật hoặc tắt Cuộc trò chuyện cho iOS

  1. Nhấn vào biểu tượng Hồ sơ.
  2. Nhấn vào Cài đặt Image of the Settings Icon.
  3. Vuốt thanh trượt "Cuộc trò chuyện" sang bên phải để bật Cuộc trò chuyện hoặc sang trái để tắt Cuộc trò chuyện.
  4. Chạm vào Xong để lưu tùy chọn của bạn.

Bật hoặc tắt Cuộc trò chuyện cho Android

  1. Nhấn vào biểu tượng Hồ sơ.
  2. Cuộn xuống dưới cùng, sau đó nhấn vào Cài đặt Image of the Settings Icon.
  3. Vuốt con trượt “Cuộc trò chuyện” sang bên phải để bật Cuộc trò chuyện hoặc sang trái để tắt Cuộc trò chuyện.