Bật hoặc tắt thông báo từ ứng dụng Yahoo Mail

Không bao giờ bỏ lỡ điều gì quan trọng. Cấu hình thông báo bằng cách làm theo các bước sau để được thông báo khi có email đến hoặc tin tức nổi bật. Nếu bạn muốn nhận mọi thông báo, bạn cần bật tính năng này từ phần cài đặt của thiết bị và trong ứng dụng. Trong ứng dụng, bạn có thể chọn các loại thông báo bạn muốn nhận.

Bật hoặc tắt thông báo từ cài đặt thiết bị của bạn

Với thiết bị Android

  Các bước thay đổi theo thiết bị - Liên hệ với nhà sản xuất thiết bị của bạn nếu bạn cần hướng dẫn cụ thể hơn.

 1. Vào Cài đặt của thiết bị.
 2. Nhấn vào Thông báo và ứng dụng.
 3. Nhấn vào Yahoo Mail.
 4. Nhấn vào Thông báo.
 5. Nhấn vào nút chuyển Hiện thông báo để bật hoặc tắt thông báo.

Với thiết bị iOS

 1. Vào Cài đặt của thiết bị.
 2. Nhấn vào Thông báo.
 3. Nhấn vào Yahoo Mail.
 4. Nhấn vào nút chuyển Cho phép thông báo để bật hoặc tắt thông báo.

Bật hoặc tắt thông báo từ ứng dụng Yahoo Mail

 1. Nhấn vào biểu tượng Hồ sơ.
 2. Nhấn vào Thông báo.
 3. Nhấn để bật hoặc tắt thông báo cho các tính năng Tất cả tin nhắn & hoặc Chỉ các danh mục tôi chọn.
 4. Nếu bạn chọn Chỉ các danh mục tôi chọn, chạm vào các nút chuyển để bật các loại thông báo mà bạn muốn nhận.