Chuyển email đã xóa từ Thùng rác vào Hộp thư đến

Khôi phục email đã xóa từ thư mục Thùng rác mà không lo thư đã mất mãi mãi. Thư mục Thùng rác đóng vai trò như một giải pháp dự phòng cho trường hợp bạn đổi ý sau khi xóa email. Vì vậy, tất cả những gì bạn cần làm là chuyển email từ Thùng rác trở lại thư mục Hộp thư đến.

Chuyển email trên Yahoo Mail cho desktop

  1. Trong hộp thư đến, nhấp vào Thùng rác.
  2. Chọn thư bạn muốn khôi phục.
  3. Nhấp vào biểu tượng Chuyển Image of the Move Icon | chọn Hộp thư đến.

Chuyển email trong ứng dụng Yahoo Mail

  1. Trong ứng dụng Yahoo Mail, nhấn vào biểu tượng Hộp thư đến.
  2. Nhấn vào thư mục Thùng rác.
  3. Chọn email bạn muốn khôi phục.
  4. Nhấn vào biểu tượng Chuyển Image of the Move mail icon..
  5. Chọn Hộp thư đến.