Không nhận được email trên thiết bị di động của bạn

Khi không nhận được email trên thiết bị di động, bạn có thể thực hiện một số cách để khắc phục sự cố. Đầu tiên, chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra email trên máy tính để xem có bất kỳ email mới nào không. Nếu bạn vẫn nhận được email trên máy tính nhưng không nhận được trên trình duyệt web của thiết bị di động, hãy thử những cách khắc phục sau.

Kiểm tra Yahoo Mail trên máy tính - Nếu email không đến thì sự cố không phải do thiết bị di động mà là do tài khoản của bạn. Kiểm tra tài khoản của bạn để khắc phục các sự cố nhận thường gặp gây ra lỗi này.

Khắc phục sự cố cho ứng dụng Yahoo Mail trên thiết bị di động

Nếu bạn nhận được email trên máy tính nhưng không nhận được trong ứng dụng Yahoo Mail, hãy thử các cách sau.

Cập nhật ứng dụng

Ứng dụng email trên điện thoại của bạn có thể không kết nối được với máy chủ của chúng tôi nếu không được cập nhật phiên bản mới nhất và khi đó, email sẽ ngừng hiển thị trên ứng dụng email này. Đảm bảo bạn đang sử dụng phiên bản mới nhất của Yahoo Mail, tải phiên bản mới nhất trong cửa hàng ứng dụng của thiết bị.

Đăng xuất rồi quay lại ứng dụng

Đôi khi, ứng dụng bị mất kết nối với tài khoản của bạn. Hãy đăng nhập lại để kết nối lại.

Gỡ cài đặt rồi cài đặt lại ứng dụng

Đôi khi, việc cài đặt lại một phiên bản mới của ứng dụng có thể giải quyết các sự cố nhận mà bạn gặp phải.