Không thể gửi hoặc nhận email Yahoo trong ứng dụng của bên thứ ba

Trong thời đại ngày nay, công nghệ phát triển với tốc độ nhanh chóng và Yahoo luôn nỗ lực để cung cấp dịch vụ và khả năng bảo mật hàng đầu cho người dùng trong khi đảm bảo sự cập nhật cho dịch vụ email của mình.

Đôi khi, do tốc độ nhanh này, lỗi có thể xuất hiện trong quá trình sử dụng ứng dụng email của bên thứ ba khiến bạn đột nhiên không thể gửi hoặc nhận email với Yahoo Mail trong ứng dụng của bên thứ ba đã từng hoạt động. Tìm hiểu cách xác định nguyên nhân gốc rễ của sự cố và khắc phục.

Kiểm tra xem bạn có thể đăng nhập bằng trình duyệt web không

Sử dụng trình duyệt web và cố gắng đăng nhập vào tài khoản Yahoo Mail của bạn. Nếu bạn được yêu cầu thay đổi mật khẩu, hãy cập nhật thông tin tài khoản của mình; còn nếu bạn gặp lỗi, hãy sử dụng các tài nguyên sau để vào lại tài khoản.

Kiểm tra xem tài khoản của bạn có thể gửi hoặc nhận email hay không

Nếu bạn có thể đăng nhập mà không gặp vấn đề gì, hãy gửi một email cho chính bạn từ giao diện web.

  • Nếu bạn không gặp lỗi - tài khoản của bạn đang hoạt động bình thường.
  • Nếu bạn gặp lỗi - hãy tìm kiếm lỗi đó trên các trang trợ giúp của chúng tôi để tìm các bước khắc phục sự cố.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tài khoản của tôi hoạt động bên ngoài ứng dụng?

Điều này có nghĩa là ứng dụng đang có vấn đề. Hãy tải xuống ứng dụng Yahoo Mail từ cửa hàng ứng dụng và dùng ứng dụng này thay vào đó hoặc thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  1. Xóa Yahoo Mail khỏi ứng dụng, rồi thêm lại. Bước thực hiện cho thiết bị di động:
  2. Từ giờ, các ứng dụng có tính năng bảo mật bị lỗi thời sẽ yêu cầu bạn cấp quyền truy cập trong Yahoo Mail.
  3. Liên hệ với nhà sản xuất ứng dụng để biết các phương án khắc phục sự cố khác.