Tìm email bị thất lạc trong Yahoo Mail

Việc bỏ lỡ email thật khó chịu, đặc biệt là những email quan trọng đối với bạn và có thể dẫn đến nhiều vấn đề. Tìm hiểu những lý do chính khiến email của bạn có thể khó tìm và những gợi ý xử lý cho từng tình huống.

Email nằm trong thư mục không mong muốn

Bộ lọc email và bộ lọc thư rác của chúng tôi có thể gửi email đến vào các thư mục không phải thư mục Hộp thư đến.

  • Tìm kiếm thư - Tìm email bị thất lạc bằng cách sử dụng các tùy chọn tìm kiếm cơ bản hoặc nâng cao của chúng tôi.
  • Thư rác và Thùng rác - Các thư mục này không hiển thị trong kết quả tìm kiếm. Bạn hãy tự kiểm tra chúng.
  • Bộ lọc - Xem lại cài đặt của bạn để xem liệu bộ lọc có đang gửi email đến một thư mục khác hay không.

Email bị một ứng dụng email xóa hoặc di chuyển

Nếu bạn truy cập Yahoo Mail từ một ứng dụng trên thiết bị di động hoặc máy tính thì cài đặt hoặc hành động của bạn có thể khiến email bị xóa khỏi tài khoản hoặc bị chuyển ra khỏi Hộp thư đến. Hãy kiểm tra cài đặt tương ứng hoặc liên hệ với nhà sản xuất ứng dụng.

Ứng dụng sử dụng IMAP và ứng dụng Yahoo Mail

Một số ứng dụng email cho máy tính để bàn và hầu hết các ứng dụng email cho thiết bị di động, như trên iPhone và Android, sử dụng IMAP.

  • Những hành động được thực hiện trong các ứng dụng này cũng sẽ được thực hiện trong tài khoản Yahoo Mail của bạn ở mọi nơi.
  • Email bị xóa khỏi ứng dụng sẽ được đặt trong thư mục Thùng rác.
  • Email sẽ bị khỏi tài khoản của bạn nếu bạn xóa email khỏi Thùng rác.

Ứng dụng sử dụng POP

Các ứng dụng cho máy tính để bàn, như Outlook, Thunderbird và Mac Mail, có thể truy cập Yahoo Mail bằng POP.

  • Bản sao của email sẽ tải về ứng dụng, nên các hành động trong ứng dụng sẽ không ảnh hưởng đến tài khoản của bạn.
  • Tuy nhiên, có một cài đặt POP sẽ xóa email khỏi tài khoản của bạn khi email được tải về.
  • Để tắt tùy chọn "xóa email khỏi máy chủ", hãy liên hệ với nhà sản xuất ứng dụng.

Đảm bảo người khác không xóa email của bạn

Nếu bạn cho rằng có người đã truy cập vào tài khoản của mình, hãy đổi mật khẩu ngay lập tức.