Xóa email trong ứng dụng Yahoo Mail

Xóa một hoặc nhiều email trong ứng dụng Yahoo Mail và giảm bớt sự lộn xộn trong hộp thư một cách thuận tiện dù đang di chuyển. Email đã xóa sẽ chuyển đến thư mục Thùng rác. Thư mục này sẽ được dọn sạch sau đó.

Ứng dụng Yahoo Mail mới có nhiều tùy chọn xóa email. Xóa nhanh 1 email bằng cách nhấn và giữ email bạn muốn xóa, rồi nhấn vào biểu tượng Xóa Image of the Trash Icon ở cuối trang hoặc tìm hiểu cách xóa nhiều email cùng lúc.

Lọc và xóa nhiều email theo người gửi

  1. Nhấn vào Sửa ở phía trên bên phải của danh sách email.
  2. Nhấn vào Người gửi| nhấn vào hộp kiểm của người gửi.
    • Bạn có thể nhấn vào Xem tất cả email nếu muốn và xóa từng email theo cách thủ công.
  3. Nhấn vào Xóa Image of the Trash Icon ở cuối màn hình.
  4. Chạm vào OK để xác nhận.

Xóa nhanh nhiều email khỏi Hộp thư đến

  1. Nhấn vào Sửa ở phía trên bên phải của danh sách email.
  2. Nhấn vào Chọn tất cả.
  3. Nhấn vào Xóa Image of the Trash Icon ở cuối màn hình.

Lưu ý - Thao tác xóa nhiều email có giới hạn là 10.000 email cho mỗi thao tác.