Chuyển email đã xóa từ Thùng rác đến Hộp thư đến

Bạn không cần lo lắng nếu vô tình xóa một email quan trọng. Chi cần di chuyển thư đó từ thư mục Thùng rác trở về thư mục Hộp thư đến trong Yahoo Mail cho máy tính để bàn hoặc ứng dụng di động.

Di chuyển email trong Yahoo Mail cho máy tính để bàn

  1. Từ hộp thư của bạn, hãy nhấp vào Thùng rác.
  2. Chọn thư bạn muốn khôi phục.
  3. Nhấp vào biểu tượng Chuyển | chọn Hộp thư đến.

Chuyển email trong ứng dụng Yahoo Mail

  1. Từ ứng dụng Yahoo Mail, nhấn vào biểu tượng Menu .
  2. Nhấn vào thư mục Thùng rác.
  3. Chọn email bạn muốn khôi phục.
  4. Nhấn vào biểu tượng Chuyển Image of the Move mail icon..
  5. Chọn Hộp thư đến.