Khôi phục thư đă xóa

Không có vấn đề gì nếu bạn tình cờ xoá một email trong Yahoo Mail. Bạn có thể chuyển email vẫn ở trong thư mục Thùng rác quay lại Hộp thư đến hoặc các thư mục khác. 

Khôi phục email từ thư mục Thùng rác

  1. Nhấp vào Thùng rác từ danh sách Thư mục.
    -Nội dung của thư mục Thùng rác hiển thị ở bên phải.
  2. Đánh dấu ô ở bên trái các thư mà bạn muốn lưu.
  3. Nhấp Chuyển.
    -Một danh sách thả xuất hiện.
  4. Nhấp vào thư mục mà bạn muốn chuyển thư đến.

Nếu bạn không thấy email mong muốn trong thư mục Thùng rác, điều đó nghĩa là thùng rác của bạn đã được xoá sạch và các email không còn nữa.

  • Sau khi bị xóa khỏi Thùng rác, email cũng sẽ bị xóa hẳn khỏi máy chủ Yahoo Mail.
  • Hăy xem bài trợ giúp của chúng tôi về cách khôi phục các thư bị xóa hẳn nếu Thùng rác vô tình bị xóa sạch.