Khôi phục các email đã xóa trong Hộp thư của bạn

Bạn không cần lo lắng nếu vô tình xóa một email quan trọng. Chi cần di chuyển thư đó từ thư mục Thùng rác trở về thư mục Hộp thư đến trong Yahoo Mail cho máy tính để bàn hoặc ứng dụng di động.

Khôi phục email trong Yahoo Mail cho máy tính để bàn.

  1. Từ hộp thư của bạn, nhấn vào Thùng rác.
  2. Chọn thư bạn muốn khôi phục.
  3. Nhấn vào biểu tượng Chuyển | chọn Hộp thư đến.

Khôi phục email trong ứng dụng Yahoo Mail

  1. Từ ứng dụng Yahoo Mail, chạm vào biểu tượng Menu .
  2. Chạm vào biểu tượng Thùng rác .
  3. Chọn email bạn muốn khôi phục.
  4. Chạm vào biểu tượng Chuyển | chọn Hộp thư đến