Nhóm và xóa email theo cuộc trò chuyện

Việc nhóm một loạt các thư trả lời email vào một cuộc trò chuyện làm giảm sự lộn xộn trong Hộp thư đến bằng cách chỉ hiển thị một mục nhập trong Hộp thư đến của bạn. Khi bạn nhấn vào cuộc trò chuyện, bạn sẽ thấy thư trả lời của mọi người trong một danh sách theo trình tự - không cần phải tìm kiếm qua toàn bộ hộp thư để tìm các thư có liên quan với nhau.

Một cuộc trò chuyện trông rất giống như một email đơn lẻ nhưng liệt kê những người gửi gần đây và số lượng email trong đó.

Image of a conversation entry in Yahoo Mail.

Bật hoặc tắt Cuộc trò chuyện

  1. Di chuột đến biểu tượng menu Cài đặt Image of the Settings icon. | chọn Cài đặt.
  2. Nhấn vào Xem email.
  3. Chọn hoặc bỏ chọn Bật cuộc trò chuyện.
  4. Nhấn vào Lưu.

Mở rộng hoặc thu gọn một email trong cuộc trò chuyện

Một chuỗi thư của cuộc trò chuyện hiển thị đoạn trích của thư trong chuỗi đó với email gần đây nhất được mở rộng ở dưới cùng của chuỗi thư để bạn có thể đọc nó.

  • Nhấn vào một đoạn trích thư để mở hoặc mở rộng email.
  • Nhấn vào tiêu đề (Người gửi, Người nhận, Ngày) của một email để đóng hoặc thu gọn thư.

Xóa một email trong cuộc trò chuyện

Để xóa 1 thư trong cuộc trò chuyện:

  1. Mở email bạn muốn xóa.
  2. Nhấn vào Khác ở dưới cùng của email.
  3. Nhấn vào Xóa thư.

Xóa toàn bộ cuộc trò chuyện

Xóa chuỗi thư trong cuộc trò chuyện giống như xóa một email; hoặc chọn nó và nhấn Xóa, hoặc mở nó và nhấn Xóa.