Sắp xếp thư trong Yahoo Mail

Các email được sắp xếp với thư mới nhất ở trên cùng theo mặc định, nhưng bạn có thể thay đổi tùy chọn sắp xếp của mình tại bất kỳ thời điểm nào bạn muốn!

Sắp xếp email

Bạn có thể sắp xếp các email của mình từ menu Xem. Bạn sẽ có các tùy chọn khác nhau có sẵn, phụ thuộc vào tính năng Cuộc trò chuyện được bật hay tắt.

Với tính năng Cuộc trò chuyện được bật

Ảnh chụp màn hình các menu tùy chọn Sort khi đàm thoại được kích hoạt

  • Ngày: Các email mới nhất xuất hiện trên cùng.
    - Nhấn lại để đảo chiều thứ tự sắp xếp.
  • Chưa đọc: Các email chưa đọc xuất hiện trên cùng.
  • Tập tin đính kèm: Các email có tập tin đính kèm xuất hiện trên cùng.
  • Được đánh dấu sao: Các email được đánh dấu sao xuất hiện trên cùng.

Với tính năng Cuộc trò chuyện được tắt

Ảnh chụp màn hình các menu tùy chọn Sort khi đàm thoại bị vô hiệu hóa

Ngoài các tùy chọn sắp xếp này, bạn cũng sẽ có:

  • Người gửi: Sắp xếp theo người gửi theo thứ tự trong bảng chữ cái. 
  • Tiêu đề: Sắp xếp theo tiêu đề theo thứ tự trong bảng chữ cái.