Tôi có thể chuyển trở lại phiên bản Yahoo Mail cũ không?

Chúng tôi luôn làm việc hết mình để mang đến cho bạn phiên bản Yahoo Mail tốt nhất. Mặc dù không thể chuyển về phiên bản cũ, nhưng bạn có thể giúp làm cho Yahoo Mail thậm chí còn tốt hơn bằng cách gửi phản hồi của bạn. Nhóm sản phẩm của chúng tôi thường xuyên xem xét các gợi ý và giám sát các yêu cầu xu hướng.

Cảm ơn bạn! Phản hồi của bạn đă được gửi thành công.

Hăy cho chúng tôi biết v́ sao bạn không thấy bài viết này hữu ích.

Gửi phản hồi