Khắc phục các vấn đề đăng nhập vào tài khoản Yahoo của bạn

Bạn có những việc quan trọng cần làm trong tài khoản Yahoo của mình, vậy hãy lấy lại quyền truy cập của bạn! Sau đây là giải pháp cho một số vấn đề thường gặp khi truy cập vào tài khoản.

Các vấn đề đăng nhập phổ biến

Quên mật khẩu hoặc Tên truy nhập Yahoo của bạn

Sử dụng Công cụ Trợ giúp Đăng nhập để lấy lại quyền truy cập vào tài khoản của bạn. bằng cách sử dụng ID Yahoo, số di động, số điện thoại khôi phục hoặc địa chỉ email khôi phục. Nếu bạn quên mật khẩu của mình, đừng quên thay đổi mật khẩu của bạn sang mật khẩu mạnh hơn mà bạn sẽ nhớ sau khi đã đăng nhập.

  Nếu bạn sử dụng tự động điền - Nếu trình duyệt của bạn ghi nhớ mật khẩu, bạn có thể kiểm tra lại cài đặt tự động điền của bạn để tìm mật khẩu của bạn.

“Mật khẩu hoặc ID không hợp lệ”

Thông báo lỗi này có nghĩa là tổ hợp mật khẩu và Tên truy nhập Yahoo bạn nhập vào không khớp với những gì chúng tôi có trên hồ sơ. Hãy kiểm tra những thông tin sau:

"Lần đầu tiên đăng nhập ở đây?"

Khi bạn cố gắng đăng nhập từ một thiết bị, chương trình hoặc vị trí mà chúng tôi chưa thấy bạn sử dụng trước đó, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn nhập Khóa Tài khoản  (được gửi đến điện thoại hoặc email khôi phục của bạn) để xác minh rằng đó chính là bạn.

Nếu thông tin xác minh được hiển thị cho tài khoản của bạn đã lỗi thời, hãy đi đến phần "Các vấn đề sử dụng Công cụ Trợ giúp Đăng nhập" của bài viết trợ giúp này và xem "Thông tin khôi phục tài khoản của tôi không chính xác".

Thông báo “Tài khoản đã bị khóa”

Để bảo vệ tài khoản của bạn, chúng tôi có thể tạm thời khóa tài khoản sau khi có quá nhiều lần đăng nhập không thành công. Tài khoản sẽ được tự động mở khóa sau 12 giờ, nhưng bạn luôn có thể lấy lại quyền truy cập vào tài khoản của mình ngay lập tức bằng cách sử dụng Công cụ Trợ giúp Đăng nhập.

Màn hình đăng nhập lặp hoặc tải lại

Nếu bạn bị rơi vào một vòng lặp trong đó màn hình đăng nhập liên tục xuất hiện sau khi bạn nhấn “Đăng nhập”, bạn cần đặt lại cookie “đăng nhập”.

  1. Nhấn vào Không phải bạn? trên trang đăng nhập.
  2. Nhập Tên truy nhập Yahoo và mật khẩu của bạn sau đó nhấn Đăng nhập.

Nếu việc đó không khắc phục vấn đề, hãy thử những bước sau:

  1. Xóa cookie trên trình duyệt.
  2. Đóng và mở lại trình duyệt của bạn, sau đó đăng nhập lại.
  3. Nếu bạn gặp vấn đề đăng nhập trực tiếp vào Yahoo Mail hoặc trang sản phẩm khác, hãy thử đăng nhập vào trang đăng nhập Yahoo chính.
  4. Hoàn tất lại những bước này sử dụng một trình duyệt web khác được hỗ trợ.

Ai đó đang sử dụng tài khoản của tôi

Nếu bạn bị khóa vì ai đó đã biết và thay đổi mật khẩu của bạn, hãy sử dụng Công cụ Trợ giúp Đăng nhập để lấy lại quyền truy cập. Khóa tài khoản của bạn bằng một mật khẩu mạnh, mới, sau đó xem xét các cài đặt tài khoản để tìm nội dung thay đổi và hoàn tác bất kỳ mục nào mà bạn không thực hiện.

  Tránh hầu hết các vấn đề này - Sau khi bạn đã đăng nhập trở lại tài khoản của mình, hãy chuyển sang sử dụng Yahoo Khóa Tài khoản để đăng nhập nhanh và bảo mật mà không cần dùng mật khẩu nữa.

Vấn đề sử dụng Công cụ trợ giúp Đăng nhập

Thông tin khôi phục tài khoản của tôi không chính xác

Chúng tôi coi vấn đề bảo mật và sự riêng tư một cách rất nghiêm túc và chỉ cho phép bạn lấy lại tài khoản nếu bạn có thể chứng minh được bạn là chủ sở hữu chính đáng. Khi đăng ký tài khoản, bạn có tùy chọn cung cấp cho chúng tôi thông tin khôi phục hợp lệ chứng minh quyền sở hữu tài khoản. Cách tốt nhất để bảo vệ an toàn cho tài khoản của bạn là cập nhật thông tin khôi phục của bạn bất cứ khi nào số điện thoại di động hoặc địa chỉ email của bạn thay đổi.

Công cụ Trợ giúp Đăng nhập không thể khôi phục tài khoản của bạn trực tuyến

Chúng tôi cần thông tin khôi phục và biện pháp bảo mật hợp lệ để bảo vệ tài khoản của bạn. Nếu bạn không thành công với Yahoo Công cụ Trợ giúp Đăng nhập hoặc các tùy chọn khác nêu trên thì bạn có khả năng sẽ không thể khôi phục được tài khoản của mình. Nếu bạn nhớ được thông tin đăng nhập sau đó, bạn có thể quay lại và thử lại.