Tìm kiếm Trợ giúp

Vòng lặp đăng nhập: ô đăng nhập tiếp tục hiện ra

Trang đăng nhập có tải lại mỗi khi bạn cố gắng đăng nhập không? Chúng tôi biết việc này có thể khiến bạn rất bực bội. Chúng tôi ở đây để giúp bạn.

Sau đây là một vài thao tác để thử:

  1. Trên trang đăng nhập, nhấn Đăng nhập như người dùng khác. Sau khi đã thoát, chỉ cần nhập lại tên truy nhập và mật khẩu của bạn.
  2. Xóa Bộ đệm ẩn và Cookie trên Trình duyệt Internet của bạn. Đóng và mở lại trình duyệt của bạn và thử đăng nhập lại.
  3. Thử trang đăng nhập khác, ví dụ:
  4. Truy cập từng trang đăng nhập ở trên từ một trình duyệt hoặc máy tính khác để giúp loại bỏ khả năng có vấn đề với cài đặt của trình duyệt hoặc máy tính.
  5. Nếu bạn có tên truy nhập Yahoo khác, thử đăng nhập với tên đăng nhập đó xem nếu lỗi trên vẫn xảy xa  

Cảm ơn bạn! Phản hồi của bạn đă được gửi thành công.

Hăy cho chúng tôi biết v́ sao bạn không thấy bài viết này hữu ích.

Gửi phản hồi