Không thể đăng nhập vào tài khoản Yahoo của bạn

Việc đăng nhập vào Tài khoản Yahoo của bạn sẽ luôn dễ dàng và chúng tôi biết rằng bạn có nhiều việc quan trọng khác cần làm ngay hôm nay, vì vậy hãy cùng xem vấn đề ở đây là gì và khắc phục vấn đề đó. Dưới đây, chúng tôi đã liệt kê các lý do có thể dẫn đến việc bạn không thể truy cập vào tài khoản của mình và các bước giúp bạn lấy lại quyền truy cập.

 1. Bạn có quên ID hoặc mật khẩu không?
  Hãy sử dụng Chương trình trợ giúp Mật khẩu Yahoo để nhanh chóng truy cập lại tài khoản hoặc tìm kiếm ID của bạn.
 2. Bạn có thấy thông báo lỗi 'ID hoặc Mật khẩu không Hợp lệ' khi cố gắng đăng nhập vào tài khoản của mình không?
  Hãy truy cập lại vào tài khoản của bạn bằng các bước khắc phục sự cố cơ bản sau:
  • Phím CAPS LOCK của bạn có đang bật không? Thử nhập lại mật khẩu của bạn bằng cách sử dụng đúng các chữ cái viết hoa và viết thường.
  • Bạn có đổi mật khẩu của mình trong vòng 24 giờ qua không? Bạn phải đợi 24 giờ trước khi sử dụng mật khẩu mới của mình.
 3. Bạn có bị khóa tài khoản không? 
  Nếu bạn nhập sai mật khẩu quá nhiều lần thì bạn sẽ bị khóa trong 12 giờ.
 4. Trình duyệt web của bạn lưu thông tin cũ?
  Bạn có thể khắc phục sự cố này bằng cách xóa bộ nhớ cache và cookies của trình duyệt , khởi động lại trình duyệt của bạn và đăng nhập lại.

 Nếu bạn thấy thông báo bật lên "Xác nhận danh tính của bạn", đó là bởi vì Yahoo cần đảm bảo rằng đó thực sự là bạn. Bạn có thể tìm hiểu về 2 cách để xóa lời nhắc bằng cách đọc hết các bước trong phần tổng quan về trợ giúp của chúng tôi.

 

Cảm ơn bạn! Phản hồi của bạn đă được gửi thành công.

Hăy cho chúng tôi biết v́ sao bạn không thấy bài viết này hữu ích.

Gửi phản hồi