Các thông báo lỗi khi cài đặt hoặc tải xuống Yahoo Messenger hoặc Yahoo Instant

Bạn gặp lỗi khi cố gắng tải xuống hoặc cài đặt Yahoo Messenger hoặc Yahoo Instant? Đừng lo, khắc phục việc này rất dễ. Bạn có thể xử lý chúng bằng việc khắc phục sự cố.

Các bước đầu tiên

Đầu tiên, đảm bảo rằng bạn đã thực hiện những điều cơ bản:

 • Đăng nhập như người quản trị (hoặc có quyền quản trị đối với máy tính).
 • Đóng tất cả các chương trình phần mềm đang chạy trên máy tính (bao gồm các chương trình chạy ở chế độ nền) vì chúng có thể phá vỡ quá trình tải xuống.
 • Tắt tất cả các phần bảo vệ chống virus và phần mềm gián điệp vì những chương trình này có thể cố gắng chặn phần cài đặt (kích hoạt lại sau khi bạn đã tải xuống xong).
 • Có 100 MB dung lượng đĩa trống (phải có để cài đặt).
 • Đảm bảo rằng hệ thống của bạn đáp ứng các yêu cầu tối thiểu.

Khắc phục sự cố tải xuống

Nếu bạn vẫn gặp lỗi thì hệ điều hành của bạn có thể cần được cập nhật bằng bản vá từ Microsoft.

 1. Truy cậptrang web cập nhật Trình cài đặt Windows.
 2. Nhấn Tải xuống.
 3. Làm theo các lời nhắc trên màn hình để cài đặt bản cập nhật.
  Đối với Windows XP: Ngoài ra, tải xuống và cài đặtCập nhật Microsoft XmlLite.
 4. Đặt lại cấu hình trình duyệt web của bạn.
 5. Tải xuống và cài đặtYahoo MessengerhoặcYahoo Instant

Cách khác để khắc phục sự cố

Nếu phần cập nhật không khắc phục được, bạn có thể tránh lỗi thêm bằng cách chạy trình cài đặt sử dụng Chế độ Tương thích.

 1. Nhấn chuột phải vào tập tin cài đặt Yahoo Messenger hoặc Yahoo Instant, sau đó nhấn Thuộc tính.
  - Cửa sổ "Thuộc tính" mở ra.
 2. Nhấn vào Tương thích.
 3. Chọn hộp kiểm Chạy chương trình này ở chế độ tương thích.
 4. Sử dụng menu thả xuống, chọn hệ điều hành của bạn.
 5. Chọn hộp kiểm Chạy với vai trò Người quản trị.
 6. Nhấn vào OK.
 7. Nhấn đúp vào tập tin cài đặt và làm theo các lời nhắc trên màn hình để cài đặt Yahoo Instant hoặc .

Các lỗi chung được khắc phục sử dụng cách khắc phục sự cố này.

 • "Thiếu tập tin XmlLite.dll."
 • "Không thể tải DLL nguồn."
 • "Không phải là ứng dụng Win32 hợp lệ."
 • "Phần tải xuống của bạn đã bị ngắt ngang. Vui lòng thử lại hoặc hủy."
 • "Cài đặt không thành công."
 • "Không được nhận diện là một câu lệnh bên trong hoặc bên ngoài, chương trình có thể hoạt động hoặc tập tin lô."
 • "Ứng dụng không bắt đầu được vì cấu hình ứng dụng không chính xác. Cài đặt lại ứng dụng có thể khắc phục vấn đề này."
 • "Bạn không có quyền truy cập để chỉnh sửa cấu hình hệ thống theo yêu cầu."
 • "Không mở được tập tin 'C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Yahoo!\Updater\yupdater.exe'. Vui lòng kiểm tra để đảm bảo rằng ổ đĩa của bạn không đầy và bạn có quyền truy cập đến thư mục đích. Hệ thống không thể tìm thấy đường dẫn đã xác định."
 • "Yahoo Messenger không cài đặt chính xác.  Việc này có thể do ứng dụng khác đang mở hoặc phần cài đặt khác chưa hoàn tất. Vui lòng thử cài đặt lại sau khi khởi động lại máy tính."
 • "Không thể tải xuống tập tin cần để cài đặt.  Vui lòng kiểm tra cài đặt tường lửa và thử lại."

Cảm ơn bạn! Phản hồi của bạn đă được gửi thành công.

Hăy cho chúng tôi biết v́ sao bạn không thấy bài viết này hữu ích.

Gửi phản hồi