Thay đổi, khôi phục hoặc đặt lại mật khẩu Yahoo của bạn

Mật khẩu Yahoo cho bạn quyền truy cập vào mọi dịch vụ Yahoo mà bạn sử dụng. Bạn cần phải biết mật khẩu hiện tại của mình để thay đổi sang mật khẩu mới. Nếu không, bạn có thể đặt lại mật khẩu để bắt đầu hoàn toàn mới.

  Tài khoản Đối tác - Nếu bạn có một tài khoản email với Yahoo thông qua một trong những đối tác của chúng tôi (Verizon, AT&T, Frontier, Rogers, BT, Sky, Spark, hoặc MTS) hãy làm theo những hướng dẫn này để thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu của bạn.

Thay đổi mật khẩu của bạn

 1. Go to the Yahoo Account Info page.
 2. (Chỉ trình duyệt web trên di động) chạm vào biểu tượng Menu Image of the mobile web version of the menu icon..
 3. Click Account Security.
 4. Click Change password.
 5. Enter and confirm your new password.
 6. Click Continue.
  - A confirmation appears.
 7. Nhấn Tiếp tục để kết thúc.

Reset a forgotten password

Sử dụng Công cụ Trợ giúp Đăng nhập  để đặt lại mật khẩu Yahoo của bạn và lấy lại quyền truy cập vào tài khoản. Để bảo mật tài khoản, chúng tôi sẽ chỉ hiển thị một số tùy chọn dưới đây. Hệ thống của chúng tôi quyết định tùy chọn để hiển thị dựa trên các yếu tố như bạn đang đăng nhập từ đâu và thông tin khôi phục trên tài khoản của bạn.

Số điện thoại di động và địa chỉ email thay thế

 1. Truy cập Công cụ Trợ giúp Đăng nhập.
 2. Nhập số điện thoại hoặc địa chỉ email của bạn.
 3. Click Continue.
 4. Nếu được nhắc, hãy nhập mã CAPTCHA.
 5. Nếu bạn có thể nhận tin nhắn văn bản đến số điện thoại được liệt kê, hãy nhấn Có, nhắn tin cho tôi Khóa Tài khoản. Nếu bạn có quyền truy cập đến địa chỉ email được liệt kê, hãy nhấn Có, gửi cho tôi Khóa Tài khoản
  - Tùy thuộc vào lựa chọn của bạn, chúng tôi sẽ gửi Khóa Tài khoản đến điện thoại hoặc email của bạn.
 6. Nhập Khóa Tài khoản mà chúng tôi đã gửi vào trường được cung cấp, sau đó nhấn Xác minh.
 7. Chọn tài khoản để đặt lại từ danh sách được kết nối với số di động hoặc địa chỉ email của bạn.
  - Bạn nhìn thấy một tài khoản không phải của mình? Bạn có thể xóa nó bằng cách nhấn xóa nó tại đây.
 8. Nhấn Tiếp tục.

Câu hỏi bảo mật, mật khẩu cũ và hơn thế nữa

 • Họ và tên - Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp tên và họ của mình.
 • Câu hỏi bảo mật - Chúng tôi có thể yêu cầu bạn nhập câu trả lời cho câu hỏi bảo mật mà bạn đã thiết lập.
 • Mật khẩu cũ - Chúng tôi có thể yêu cầu bạn nhập các mật khẩu mà bạn sử dụng để đăng nhập trước đây.
 • Liên lạc Yahoo Mail  - Chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác nhận các liên lạc mà bạn đã lưu trong sổ địa chỉ của mình.
 • Nhận dạng Facebook  - Nếu bạn sử dụng địa chỉ email Yahoo của mình làm tên người dùng Facebook, chúng tôi có thể yêu cầu bạn đăng nhập vào tài khoản Facebook của mình để xác nhận xác minh.

Cảm ơn bạn! Phản hồi của bạn đă được gửi thành công.

Hăy cho chúng tôi biết v́ sao bạn không thấy bài viết này hữu ích.

Gửi phản hồi