Thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu Yahoo của bạn

Mật khẩu Yahoo cho bạn quyền truy cập vào mọi dịch vụ Yahoo mà bạn đã đăng ký. Bạn cần biết mật khẩu của mình trước khi có thể cập nhật nó, nhưng cũng có những cách để khôi phục mật khẩu trực tuyến nếu bạn không biết.

Thay đổi mật khẩu Yahoo của bạn

 1. Truy cập Trang Thông tin Tài khoản Yahoo.
 2. Nhấn vào Bảo mật Tài khoản | Thay đổi mật khẩu.
 3. Nhập và xác nhận mật khẩu mới của bạn, sau đó nhấn Tiếp tục.
  - Bạn sẽ thấy một thông báo xác nhận việc thay đổi mật khẩu của mình.
 4. Nhấn Tiếp tục để kết thúc.

Đặt lại mật khẩu đã quên của bạn

Quên mật khẩu tài khoản Yahoo của bạn? Đừng lo, chỉ cần sử dụng Công cụ Trợ giúp Đăng nhập để đặt lại mật khẩu của bạn và lấy lại quyền truy cập.

Nếu bạn cần thêm trợ giúp, hãy chọn một trong những phương pháp dưới đây để có các bước chính xác để xác minh bảo mật danh tính và đặt lại mật khẩu của bạn.

Điện thoại di động

Nếu bạn không có số di động trên hồ sơ, tùy chọn đặt lại đó sẽ không khả dụng trong Công cụ Trợ giúp Đăng nhập.

 1. Truy cập Công cụ Trợ giúp Đăng nhập.
 2. Nhập địa chỉ email của bạn hoặc nhấn Tôi không biết địa chỉ email Yahoo của mình.
 3. Nếu bạn có thể nhận tin nhắn văn bản đến số điện thoại được liệt kê, hãy nhấn Có, nhắn tin cho tôi.
  - Yahoo sẽ gửi một mã xác minh đến điện thoại của bạn.
 4. Nhập mã xác minh chúng tôi đã gửi đến điện thoại của bạn vào trường được cung cấp.
 5. Nhấn Gửi.
  Lưu ý: Nếu đóng trang “Mã được gửi đến điện thoại di động của tôi”, bạn có thể tiếp tục tại vị trí bạn bỏ dở.
 6. Nhấn Tiếp tục hoặc bạn có thể nhấn Tạo mật khẩu mới và cập nhật nó ngay lập tức.

Địa chỉ email thay thế

 1. Truy cập Công cụ Trợ giúp Đăng nhập.
 2. Nhập địa chỉ email của bạn hoặc nhấn Tôi không biết địa chỉ email Yahoo của mình.
  - Nếu bạn có một số di động, được liệt kê trên tài khoản của mình, tùy chọn đó sẽ hiển thị.
 3. Nhấn Không, tôi không thể nhận tin nhắn.
  - Bạn sẽ thấy địa chỉ email thay thế của mình.
 4. Nếu bạn có quyền truy cập đến email đó, nhấn Có, gửi email cho tôi.
  - Một email “Khôi phục quyền truy cập đến tài khoản Yahoo của bạn" sẽ được gửi đến địa chỉ email thay thế của bạn.
 5. Nhập mã xác minh chúng tôi gửi đến cho bạn, sau đó nhấn Gửi.
 6. Nhấn Tiếp tục hoặc bạn có thể nhấn Tạo mật khẩu mới và cập nhật nó ngay lập tức.

Câu hỏi bí mật

Nếu bạn không có câu hỏi bí mật trên hồ sơ, tùy chọn đặt lại đó sẽ không khả dụng trong Công cụ Trợ giúp Đăng nhập.

 1. Truy cập Công cụ Trợ giúp Đăng nhập.
 2. Chọn Tôi có vấn đề với mật khẩu của mình.
 3. Nhập Tên truy nhập Yahoo của bạn, sau đó nhấn Tiếp theo.
 4. Nếu được nhắc, hãy nhập mã CAPTCHA.
 5. Chọn Sử dụng câu hỏi bí mật của tôi, sau đó nhấn Tiếp theo.
 6. Nhập câu trả lời cho câu hỏi bí mật của bạn, sau đó nhấn Tiếp theo.
 7. Nhập mật khẩu mới của bạn, sau đó nhấn Tiếp theo.

Cảm ơn bạn! Phản hồi của bạn đă được gửi thành công.

Hăy cho chúng tôi biết v́ sao bạn không thấy bài viết này hữu ích.

Gửi phản hồi