Thay đổi mật khẩu Yahoo của bạn hoặc đặt lại mật khẩu đã quên

Mật khẩu Yahoo cho bạn quyền truy cập vào mọi dịch vụ Yahoo mà bạn sử dụng. Bạn cần phải biết mật khẩu hiện tại của mình để có thể thay đổi sang mật khẩu mới. Nếu không, bạn có thể đặt lại mật khẩu để bắt đầu lại từ đầu.

  Tài khoản đối tác - Nếu bạn có một tài khoản email với Yahoo qua một trong những đối tác của chúng tôi (Verizon, AT&T, Frontier, Rogers, BT, Sky, Spark hoặc MTS) hãy làm theo những hướng dẫn này để thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu của bạn.

Thay đổi mật khẩu của bạn

 1. Đi đến trang Thông tin Tài khoản Yahoo.
 2. (Chỉ dành cho trình duyệt web trên di động) chạm vào biểu tượng Menu Image of the mobile web version of the menu icon..
 3. Nhấn vào Bảo mật Tài khoản.
 4. Nhấn vào Thay đổi mật khẩu.
 5. Nhập và xác nhận mật khẩu mới của bạn.
 6. Nhấn vào Tiếp tục, sau đó nhấn lại vào Tiếp tục để xác nhận.

Đặt lại mật khẩu đã quên

Sử dụng Công cụ Trợ giúp Đăng nhập để đặt lại mật khẩu Yahoo của bạn và lấy lại quyền truy cập vào tài khoản. Vì lý do bảo mật tài khoản, chúng tôi sẽ chỉ hiển thị một số tùy chọn dưới đây. Hệ thống của chúng tôi quyết định hiển thị tùy chọn nào dựa trên các yếu tố như địa điểm đăng nhập và thông tin khôi phục trên tài khoản của bạn.

Đặt lại mật khẩu bằng số điện thoại hoặc địa chỉ email

 1. Sau khi đi đến Công cụ Trợ giúp Đăng nhập, hãy nhập số điện thoại hoặc địa chỉ email của bạn.
 2. Nhấn vào Tiếp tục.
 3. Nếu được nhắc, hãy nhập mã CAPTCHA.
 4. Chọn tùy chọn áp dụng để nhận Khóa Tài khoản:
  • Nếu bạn có thể nhận tin nhắn văn bản - hãy nhấn vào Có, nhắn tin Khóa Tài khoản cho tôi.
  • Nếu bạn có thể truy cập vào địa chỉ email - hãy nhấn vào Có, gửi Khóa Tài khoản cho tôi.
 5. Nhập Khóa Tài khoản mà chúng tôi gửi, sau đó nhấn vào Xác minh.
 6. Chọn một tài khoản từ danh sách (có liên kết với email hoặc số điện thoại của bạn) để đặt lại mật khẩu.
 7. Nhấn vào Tiếp tục.

Đặt lại mật khẩu bằng các tùy chọn khác

Nếu không có số điện thoại di động hoặc địa chỉ email thay thế, bạn có thể được nhắc xác minh một trong những thông tin sau mà bạn đã thêm vào tài khoản của mình.

 • Họ và tên
 • Câu trả lời cho các câu hỏi bảo mật mà bạn đã thiết lập.
 • Các mật khẩu cũ mà bạn đã sử dụng trước đây
 • Các liên lạc Yahoo Mail từ sổ địa chỉ của bạn
 • Nếu sử dụng tài khoản này để truy cập Facebook, bạn có thể được yêu cầu đăng nhập vào Facebook.