Thay đổi mật khẩu Yahoo hoặc đặt lại mật khẩu đã quên

Mật khẩu Yahoo cho bạn quyền truy cập vào mọi dịch vụ Yahoo mà bạn sử dụng. Bạn nên thường xuyên cập nhật mật khẩu của mình và đảm bảo rằng mật khẩu không giống với các mật khẩu khác mà bạn sử dụng. Nếu đã quyên mật khẩu, bạn có thể đặt lại để sử dụng mật khẩu mới.

Thay đổi mật khẩu của bạn

Thay đổi mật khẩu từ trình duyệt web

Bạn có thể sử dụng trình duyệt web trên máy tính hoặc thiết bị di động của mình.

 1. Đi đến trang bảo mật Tài khoản Yahoo.
 2. Nhấn vào Thay đổi mật khẩu.
 3. Nhập và xác nhận mật khẩu mới của bạn.
 4. Nhấn Tiếp tục.

Thay đổi mật khẩu từ ứng dụng Yahoo

Hầu hết (không phải tất cả) các ứng dụng Yahoo đều cho phép bạn thay đổi mật khẩu ngay trong ứng dụng. Nếu không nhìn thấy những cài đặt này, bạn vẫn có thể sử dụng trình duyệt web của mình và các bước trong phần trước...

 1. Chạm vào biểu tượng Menu Image of the side menu icon..
 2. Nếu đang sử dụng ứng dụng Yahoo Mail, hãy chạm vào Quản lý tài khoản.
 3. Chạm vào Thông tin Tài khoản.
 4. Chạm vào cài đặt Bảo mật.
 5. Nhập mã bảo mật của bạn.
 6. Nhấn vào Thay đổi mật khẩu.
 7. Nhấn vào Tôi muốn thay đổi mật khẩu của mình.
 8. Nhập và xác nhận mật khẩu mới rồi nhấn vào Tiếp tục.

Ứng dụng Flickr dành cho di động

 1. Nhấn vào biểu tượng Hồ sơ Graphic of a person's silhouette in a circle (Android) hoặc Graphic of a person's silhouette (iOS).
 2. Nhấn vào biểu tượng Cài đặt Graphic of three vertical dots (Android) hoặc Graphic of a gear (iOS).
 3. Chạm vào Quản lý tài khoản.
 4. Chạm vào Thông tin Tài khoản.
 5. Nhấn vào Hoạt động gần đây.

Đặt lại mật khẩu đã quên

Khi đặt lại mật khẩu đã quên, trước tiên bạn cần phải xác minh rằng mình là chủ sở hữu của tài khoản. Hệ thống của chúng tôi xác định phương pháp xác minh nào là tốt nhất dựa vào địa điểm mà từ đó bạn đang đăng nhập và thông tin khôi phục mà bạn đã cung cấp trong tài khoản. Các tùy chọn có thể bao gồm gửi Khóa Tài khoản đến số điện thoại di động hoặc địa chỉ email của bạn để xác minh điều bạn đã nhập vào tài khoản của mình, như các liên lạc từ sổ địa chỉ.

Đặt lại mật khẩu: Sử dụng Công cụ Trợ giúp Đăng nhập của chúng tôi để lấy lại quyền truy cập vào tài khoản của bạn, sau đó bạn nên thay đổi mật khẩu của mình.