Thay đổi mật khẩu Yahoo của bạn hoặc đặt lại mật khẩu đã quên

Mật khẩu Yahoo cho bạn quyền truy cập vào mọi dịch vụ Yahoo mà bạn sử dụng. Cập nhật mật khẩu thường xuyên và đảm bảo rằng mật khẩu đó khác biệt với các mật khẩu khác mà bạn sử dụng luôn là một thông lệ tốt. Nếu quên mật khẩu, bạn có thể đặt lại mật khẩu để bắt đầu từ đầu.

Thay đổi mật khẩu của bạn

Thay đổi mật khẩu từ một trình duyệt web

Bạn có thể sử dụng một trình duyệt web trên máy tính hoặc thiết bị di động của mình.

 1. Đi đến trang Thông tin Tài khoản Yahoo.
 2. (Chỉ di động) chạm vào biểu tượng Menu Image of the mobile web version of the menu icon..
 3. Nhấn vào Bảo mật Tài khoản.
 4. Nhấn vào Thay đổi mật khẩu.
 5. Nhập và xác nhận mật khẩu mới của bạn.
 6. Nhấn vào Tiếp tục.

Thay đổi mật khẩu từ một ứng dụng Yahoo

Hầu hết (không phải tất cả) các ứng dụng Yahoo đều cho phép bạn thay đổi mật khẩu của mình trực tiếp trong ứng dụng. Nếu không thấy những cài đặt này, bạn vẫn có thể sử dụng trình duyệt web và các bước trong phần trước để thực hiện.

 1. Mở một ứng dụng Yahoo mà tài khoản của bạn đã đăng nhập.
 2. Chạm vào biểu tượng Menu Image of the Sidebar menu icon..
 3. Chạm vào Quản lý tài khoản.
 4. Cạnh tài khoản của bạn, chạm vào Thông tin tài khoản.
 5. Chạm vào Cài đặt Bảo mật.
 6. Chạm vào Thay đổi mật khẩu.
 7. Chạm vào Không, tôi muốn thay đổi mật khẩu của mình.
 8. Làm theo các lời nhắc trên màn hình.

Đặt lại mật khẩu đã quên

Khi đặt lại một mật khẩu đã quên, trước tiên, bạn cần xác minh rằng bạn là chủ sở hữu của tài khoản đó. Hệ thống của chúng tôi xác định phương thức xác minh nào là tốt nhất dựa trên vị trí bạn đang đăng nhập và thông tin khôi phục bạn đã cung cấp trong tài khoản của mình. Các tùy chọn có thể bao gồm bất kỳ điều gì từ việc gửi một Khóa Tài khoản đến số di động hoặc địa chỉ email của bạn đến việc xác minh nội dung nào đó mà bạn đã nhập vào tài khoản của mình, chẳng hạn như các liên lạc trong sổ địa chỉ.

Đặt lại mật khẩu của bạn: Sử dụng Công cụ Trợ giúp Đăng nhập của chúng tôi và làm theo các lời nhắc trên màn hình.