Thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu Yahoo của bạn

Mật khẩu Yahoo cho bạn quyền truy cập vào mọi dịch vụ Yahoo mà bạn đã đăng ký. Bạn cần biết mật khẩu của mình trước khi có thể cập nhật nó, nhưng cũng có những cách để khôi phục mật khẩu trực tuyến nếu bạn không biết.

Thay đổi mật khẩu của bạn

 1. Go to the Yahoo Account Info page.
 2. (Mobile only) tap the Menu icon Image of the mobile web version of the menu icon..
 3. Click Account Security.
 4. Click Change password.
 5. Enter and confirm your new password.
 6. Click Continue.
  - A confirmation appears.
 7. Nhấn Tiếp tục để kết thúc.

Reset a forgotten password

Use our  Công cụ Trợ giúp Đăng nhập  to reset your Yahoo password and regain access. Alternatively, you can securely verify your identity and reset your password manually:

Điện thoại di động

Nếu bạn không có số di động trên hồ sơ, tùy chọn đặt lại đó sẽ không khả dụng trong Công cụ Trợ giúp Đăng nhập. If you do have a number on file, but don't have access to that phone, use the alternate email instructions below. 

 1. Truy cập Công cụ Trợ giúp Đăng nhập.
 2. Enter your email address or phone number
 3. Click Continue.
 4. If you can receive text messages to the number listed, click Yes, text me an Khóa Tài khoản.
  - Yahoo sends an Khóa Tài khoản to your phone.
 5. Enter the Khóa Tài khoản we sent to your phone in the field provided.
 6. Click Verify.
  Important: If you close the "Verify your phone number" page, you can tiếp tục tại vị trí bạn bỏ dở.
  - If you used a phone number, a list of accounts associated with that number appears. 
 7. Click the account you'd like to sign into. 
 8. Nhấn Tiếp tục.

Địa chỉ email thay thế

 1. Truy cập Công cụ Trợ giúp Đăng nhập.
 2. Enter your email address.
  - If you have a mobile number listed on your account, that option will show.
 3. Click Continue.
 4. If you have access to that email, click Yes, send me an Khóa Tài khoản.
  - A "Recover access to your Yahoo account" email will be sent to your alternate email address.
 5. Enter the Khóa Tài khoản we sent you, then click Verify.
 6. Select an account to use from the list of accounts connected to the email address you provided. (See an account that isn't yours? You can remove it.)
 7. Nhấn Tiếp tục.

Câu hỏi bí mật

Nếu bạn không có câu hỏi bí mật trên hồ sơ, tùy chọn đặt lại đó sẽ không khả dụng trong Công cụ Trợ giúp Đăng nhập.

 1. Truy cập Công cụ Trợ giúp Đăng nhập.
 2. Enter your Tên truy nhập Yahoo.
 3. Click Continue.
 4. Nếu được nhắc, hãy nhập mã CAPTCHA.
 5. Chọn Sử dụng câu hỏi bí mật của tôi, sau đó nhấn Tiếp theo.
 6. Nhập câu trả lời cho câu hỏi bí mật của bạn, sau đó nhấn Tiếp theo.
 7. Nhập mật khẩu mới của bạn, sau đó nhấn Tiếp theo.

Cảm ơn bạn! Phản hồi của bạn đă được gửi thành công.

Hăy cho chúng tôi biết v́ sao bạn không thấy bài viết này hữu ích.

Gửi phản hồi