Khôi phục hoặc thay đổi mật khẩu Yahoo của bạn

Mật khẩu Yahoo của bạn cho bạn quyền truy cập đến mọi dịch vụ Yahoo mà bạn đã đăng ký. Bạn cần phải biết mật khẩu của mình trước khi có thể cập nhật nó, nhưng đây là các cách để khôi phục mật khẩu trực tuyến nếu bạn không biết.

Khôi phục mật khẩu của bạn

Quên mật khẩu tài khoản Yahoo của bạn? Đừng lo, chỉ cần sử dụng Trình trợ giúp Mật khẩu của chúng tôi để đặt lại mật khẩu của bạn và lấy lại quyền truy cập.

Nếu bạn cần thêm trợ giúp, chọn một trong những cách dưới đây để có các bước chính xác về việc xác minh danh tính và đặt lại mật khẩu của bạn một cách an toàn.

Địa chỉ email thay thế

 1. Truy cập Trình trợ giúp Mật khẩu của chúng tôi.
 2. Chọn Tôi gặp sự cố với mật khẩu của mình, sau đó nhấn Tiếp theo.
 3. Nhập Tên truy nhập Yahoo của bạn, sau đó nhấn Tiếp theo.
 4. Nếu được nhắc, nhập mã CAPTCHA.
 5. Chọn địa chỉ email thay thế của bạn, sau đó nhấn Tiếp theo.
  - Một email "Đặt lại mật khẩu Yahoo của bạn" sẽ được gửi đến địa chỉ email thay thế của bạn.
 6. Mở email, sau đó nhấn Đặt lại mật khẩu của tôi.
 7. Nhập mật khẩu mới của bạn, sau đó nhấn Tiếp theo.

Điện thoại di động

Nếu bạn không có số điện thoại di độngtrong hồ sơ, tùy chọn đặt lại đó không thể sẵn có trong Trình trợ giúp Mật khẩu.

 1. Truy cập Trình trợ giúp Mật khẩu của chúng tôi.
 2. Chọn Tôi gặp sự cố với mật khẩu của mình.
 3. Chọn Đặt lại mật khẩu của bạn.
 4. Nhập Tên truy nhập Yahoo của bạn, sau đó nhấn OK.
 5. Nếu được nhắc, nhập mã CAPTCHA.
 6. Chọn số điện thoại di động bạn muốn sử dụng, sau đó nhấn OK.
 7. Nhập 2 số bị thiếu trong số điện thoại di động của bạn để xác nhận, sau đó nhấn OK.
  - Một tin nhắn văn bản SMS có chứa mã xác nhận sẽ được gửi đến số điện thoại di động của bạn.
 8. Nhập mã xác thực đó vào trường "Mã được gửi đến điện thoại di động của tôi".
  Lưu ý: Bạn cần hoàn tất lại các bước 1-4 nếu bạn đóng trang "Mã được gửi đến điện thoại di động của tôi".
 9. Nhấn vào OK.
 10. Nhập mật khẩu mới của bạn, sau đó nhấn OK.

Câu hỏi bí mật

Nếu bạn không có câu hỏi bí mậttrong hồ sơ, tùy chọn đặt lại đó sẽ không có sẵn trong Trình trợ giúp Mật khẩu.

 1. Truy cập Trình trợ giúp Mật khẩu của chúng tôi.
 2. Chọn Tôi gặp sự cố với mật khẩu của mình.
 3. Nhập Tên truy nhập Yahoo của bạn, sau đó nhấn Tiếp theo.
 4. Nếu được nhắc, nhập mã CAPTCHA.
 5. Chọn Sử dụng câu hỏi bí mật của tôi, sau đó nhấn Tiếp theo.
 6. Nhập câu trả lời cho câu hỏi bí mật của bạn, sau đó nhấn Tiếp theo.
 7. Nhập mật khẩu mới của bạn, sau đó nhấn Tiếp theo.

Thay đổi mật khẩu của bạn

 1. Truy cập trang Thông tin Tài khoản Yahoo.
 2. Nhập Tên truy nhập Yahoo và mật khẩu của bạn, sau đó nhấn Đăng nhập.
 3. Trong phần "Bảo mật," nhấn Thay đổi mật khẩu của bạn.
 4. Nhập và xác nhận mật khẩu mới của bạn, sau đó nhấn Tiếp tục.

Thế là đã gần xong! Sau khi bạn nhìn thấy thông báo xác nhận thay đổi mật khẩu của bạn, chỉ cần nhấn Tiếp tục để kết thúc.

 

Video trợ giúp mật khẩu

Bạn muốn tìm tóm tắt trực quan? Đây là hai video hướng dẫn bạn các bước đặt lại mật khẩu ở trên.

Cảm ơn bạn! Phản hồi của bạn đă được gửi thành công.

Hăy cho chúng tôi biết v́ sao bạn không thấy bài viết này hữu ích.

Gửi phản hồi