Thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu Yahoo của bạn

Mật khẩu Yahoo cho bạn quyền truy cập vào mọi dịch vụ Yahoo mà bạn đã đăng ký. Bạn cần biết mật khẩu của mình trước khi có thể cập nhật nó, nhưng luôn có cách để khôi phục mật khẩu trực tuyến nếu bạn không biết.

Thay đổi mật khẩu của bạn

 1. Đi đến trang Thông tin Tài khoản Yahoo.
 2. (Chỉ di động) chạm vào biểu tượng Menu Image of the mobile web version of the menu icon..
 3. Nhấn vào Bảo mật Tài khoản.
 4. Nhấn Thay đổi mật khẩu.
 5. Nhập và xác nhận mật khẩu mới của bạn.
 6. Nhấn Tiếp tục.
  - Một thông báo xác nhận xuất hiện.
 7. Nhấn Tiếp tục để kết thúc.

Đặt lại mật khẩu đã quên

Sử dụng Công cụ Trợ giúp Đăng nhập  để đặt lại mật khẩu Yahoo của bạn và lấy lại quyền truy cập. Ngoài ra, bạn có thể bảo mật xác minh danh tính của mình và thủ công đặt lại mật khẩu của bạn:

Điện thoại di động

Nếu bạn không có số di động trong hồ sơ, tùy chọn đặt lại đó sẽ không khả dụng trong Công cụ Trợ giúp Đăng nhập. Nếu bạn có số di động trong hồ sơ, nhưng không có quyền truy cập đến điện thoại đó, hãy sử dụng hướng dẫn email thay thế dưới đây.

 1. Truy cập Công cụ Trợ giúp Đăng nhập.
 2. Nhập địa chỉ email hoặc số điện thoại của bạn.
 3. Nếu bạn có thể nhận tin nhắn văn bản đến số điện thoại được liệt kê, hãy nhấn Có, nhắn tin mã cho tôi.
  - Yahoo gửi mã thông báo đến điện thoại của bạn.
 4. Nhập mã xác minh chúng tôi đã gửi đến điện thoại của bạn vào trường được cung cấp.
 5. Nhấn Xác minh.
  Lưu ý: Nếu bạn đóng trang “Mã được gửi đến điện thoại di động của tôi”, bạn có thể tiếp tục tại vị trí bạn bỏ dở.
  - Nếu bạn sử dụng số điện thoại, một danh sách các tài khoản được liên kết với số điện thoại đó xuất hiện.
 6. Nhấn vào tài khoản bạn muốn đăng nhập.
 7. Nhấn Tiếp tục.

Địa chỉ email thay thế

 1. Truy cập Công cụ Trợ giúp Đăng nhập.
 2. Nhập địa chỉ email của bạn.
  - Nếu bạn có số di động được liệt kê trên tài khoản của mình, tùy chọn đó sẽ hiển thị.
 3. Nếu bạn có quyền truy cập đến email đó, hãy nhấn Có, gửi mã cho tôi.
  - Một email "Khôi phục quyền truy cập đến tài khoản Yahoo của bạn" sẽ được gửi đến địa chỉ email thay thế của bạn.
 4. Nhập mã xác minh chúng tôi đã gửi cho bạn, sau đó nhấn Xác minh.
 5. Chọn một tài khoản để sử dụng từ danh sách các tài khoản được kết nối với địa chỉ email bạn đã cung cấp. (Xem tài khoản không phải của bạn?) Bạn có thể xóa nó.)
 6. Nhấn Tiếp tục.

Câu hỏi bí mật

Nếu bạn không có câu hỏi bí mật trong hồ sơ, tùy chọn đặt lại đó sẽ không khả dụng trong Công cụ Trợ giúp Đăng nhập.

 1. Truy cập Công cụ Trợ giúp Đăng nhập.
 2. Chọn Tôi có vấn đề với mật khẩu của mình.
 3. Nhập Tên truy nhập Yahoo của bạn, sau đó nhấn Tiếp theo.
 4. Nếu được nhắc, hãy nhập mã CAPTCHA.
 5. Chọn Sử dụng câu hỏi bí mật của tôi, sau đó nhấn Tiếp theo.
 6. Nhập câu trả lời cho câu hỏi bí mật của bạn, sau đó nhấn Tiếp theo.
 7. Nhập mật khẩu mới của bạn, sau đó nhấn Tiếp theo.

Cảm ơn bạn! Phản hồi của bạn đă được gửi thành công.

Hăy cho chúng tôi biết v́ sao bạn không thấy bài viết này hữu ích.

Gửi phản hồi