Khắc phục sự cố Yahoo không hoạt động đúng cách trên trình duyệt di động

Nếu trình duyệt web dành cho thiết bị di động của bạn có vấn đề, thì nó có thể khiến cho Yahoo ngừng hoạt động. Khắc phục nguyên nhân của vấn đề để tiếp tục trở lại hoạt động của bạn. Bắt đầu với bước 1, sau đó kiểm tra xem liệu vấn đề đã được giải quyết chưa trước khi chuyển sang bước tiếp theo.

 1. Kiểm tra xem thiết bị của bạn có được kết nối mạng hay không.
 2. Nâng cấp trình duyệt của bạn lên phiên bản mới nhất.
 3. Buộc dừng và khởi động lại trình duyệt.
 4. Xóa bộ nhớ đệm và cookie của trình duyệt.
 5. Tắt chế độ duyệt riêng tư.
 6. Bật dịch vụ định vị.
 7. Khởi động lại thiết bị di động của bạn.
 8. Gỡ cài đặt và cài đặt lại trình duyệt web.
 9. Sử dụng một trình duyệt web khác.
 10. Cập nhật hệ điều hành của thiết bị lên phiên bản mới nhất.
 11. Liên hệ với nhà sản xuất thiết bị để được trợ giúp thêm.