Xóa các email trong Yahoo Mail

Rất dễ để giữ Yahoo Mail của bạn gọn gàng bằng cách xóa các thư bạn không cần. Đây là cách thực hiện.

Xóa các email của bạn

Bạn có thể xóa các email khi xem chúng, từ một danh sách các email mà không cần xem nội dung của các email đó.

Xóa một thư

Để xóa một email bạn đang xem, nhấn vào Xóa.

Xóa nhiều email trong một danh sách

  1. Đánh dấu hộp kiểm cạnh (các) email bạn muốn xóa.
  2. Nhấn vào Xóa.

Xóa một email mà không cần mở email đó

Trong danh sách thư của bạn:

  1. Di chuột đến một email.
  2. Click the Trash icon thùng rác màu xám that appears on that email.

  Thông tin hữu ích:Các email đã xóa được gửi đến thư mục Thùng rác. Nếu bạn sơ ý xóa email, bạn có thể khôi phục chúng bằng cách chuyển những email này ra khỏi Thùng rác của bạn.

Chuyển email từ Thùng rác của bạn

  1. Nhấn vào Thùng rác ở cột Điều hướng bên trái.
  2. Đánh dấu hộp kiểm cạnh (các) email bạn muốn chuyển ra khỏi thư mục Thùng rác của mình.
  3. Nhấn vào Chuyển.
  4. Nhấn vào tên của thư mục trong danh sách thả xuống.

 Các email của bạn di chuyển từ Thùng rác đến thư mục được chọn.

 LƯU Ý: Yahoo định kỳ xóa các email khỏi thư mục Thùng rác. Các thư đã xóa khỏi thùng rác không thể được khôi phục.