Xóa email trong Yahoo Mail

Cuộc sống luôn bận rộn, do đó Hộp thư của bạn cần phải gọn gàng. Giảm thiểu sự lộn xộn bằng cách loại bỏ tất cả những email thừa mà bạn đã đọc đó.

Xóa một hoặc nhiều thư

Từ Hộp thư đến hoặc một thư mục, hãy xóa vài email một lúc.

 1. Chọn một hoặc nhiều thư.
 2. Nhấn vào biểu tượng Xóa Image of the Delete icon..

 

Xóa một nhóm các tin nhắn

Từ Hộp thư đến hoặc một thư mục, hãy xóa các nhóm gồm nhiều thư.

 1. Nhấn vào biểu tượng Chọn tất cả.
  Image of the Select All icon in Yahoo Mail.
 2. Nhấn vào biểu tượng Xóa Image of the Delete icon..
  - Một lời nhắc sẽ yêu cầu bạn xác nhận xóa.
 3. Nhấn OK.

 

Tôi có thể xóa tất cả các email không?

Bạn không thể xóa tất cả các thư cùng một lúc, nhưng có thể xóa nhiều nhóm email.

 1. Trên bàn phím, nhấn giữ phím CTRL (Command trên máy Mac), sau đó nhấn phím A .
 2. Đi đến dưới cùng của trang để chọn các email không mong muốn bổ sung.
 3. Nhấn vào biểu tượng Xóa Image of the Delete icon..
  - Một lời nhắc sẽ yêu cầu bạn xác nhận xóa.
 4. Nhấn OK.