Các tính năng không có sẵn trên thiết bị di động

Một số tính năng hoặc cài đặt của Yahoo không có sẵn khi sử dụng thiết bị di động. Để sử dụng chúng, bạn sẽ cần truy cập Yahoo từ máy tính hoặc máy tính bảng.

Ví dụ: sau đây là một số tính năng của Yahoo Mail cần truy cập từ máy tính: